Medieföretagare Lars Rosenblad

Lars Rosenblad studerade journalistik vid Soc&kom 1986-1992 och fortsatte sedan med magisterstudier vid Helsingfors universitet. Vad hände sen? I dag är han företagare, delägare och vd för digital- design- och kommunikationsbyrån Morgan Digital.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Under hela min studietid jobbade jag på Yle och i slutskedet av studierna fick jag jobb som forskningsbiträde och forskningsassistent vid Soc&kom. Från hösten 1994 till 1998 vikarierade jag som lektor och överlärare i journalistik på Soc&kom.

Exempel på jobb du har haft

Jag har jobbat som chefredaktör för Nya Åland och Vasabladet och som utvecklingschef på HSS Media.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Den mesta tiden går åt till att leda och utveckla företaget, men jag gör också kundjobb som konsult. Vi jobbar bland annat med medier och webbtidningar för företag och organisationer och hjälper kunderna att övergå från tryckt tidning till webbtidning eller flerkanalsutgivning.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Grundstudierna förde in mig på journalistbanan, men forskarstudierna ledde in mig på karriären som chefredaktör och medieutvecklare. I grundstudierna lärde jag mig färdigheter i journalistik, och under magister- och forskarstudierna fick jag kunskaper om journalistik och medier som gjorde att rekryterarna fick upp ögonen för mig. Ännu idag som drygt 50-årig företagare har jag nytta av studierna. Jag skriver regelbundet och behöver kunskaper om kommunikation och medier.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Förutom ovanstående har jag fått samhällsintresse, allmänbildning samt hantverkskunskap i skrivande och berättande.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Första praktikperioden på Radio Västnyland kring julen 1986. Det var skönt att genast efter en termins studier inse att jag skulle trivas med journalistjobbet och kunna bli hyfsat bra på det.

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?