Lärare Sofia Sjöblom

Sofia Sjöblom studerade socialpsykologi vid Soc&kom 2008-2013 med socialt arbete samt allmän och vuxenpedagogik som biämnen. Vad hände sen? I dag jobbar hon som lärare vid Axxell.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Under studietiden läste jag också en hel del organisationspsykologi och ledarskap. Jag var även ett halvt år på utbyte i Canterbury i England. När jag blev färdig från Soc&kom studerade jag vidare till magister vid statsvetenskapliga fakulteten. Därifrån blev jag färdig våren 2015.

Efter det, eller egentligen redan innan det, började jag jobba som utbildare och utbildningsplanerare på föreningen Förebyggande rusmedelsarbete EHYT r.f. Mina huvudsakliga arbetsuppgifter var att ansvara för det svenskspråkiga skolarbetet och hålla diskussionslektioner kring rusmedel för skolelever.

Efter det jobbade jag ett år som projektkoordinator för ett projekt på FDUV – intresseorganisation för svenskspråkiga personer med intellektuell funktionsnedsättning. Projektet handlade om ett sakligt bemötande och saklig information till föräldrar som får veta att deras barn har en funktionsnedsättning.

Exempel på jobb du har haft

Under studietiden jobbade jag bl.a. som vikarie för personalkoordinatorn på Folkhälsan, som vikarierande kryssningsvärdinna och som lekledare på Viking Line samt som inhoppare på eftis och dagis.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Nu jobbar jag som lärare på Axxell sedan augusti 2017. Jag undervisar vuxenstuderande som studerar till barn- och ungdomsledare. Till mina viktigaste arbetsuppgifter hör undervisning, planering och handledning. För tillfället studerar jag även vidare vid sidan om jobbet för att få den pedagogiska behörigheten som yrkeslärare.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Mina studier vid Soc&kom har lagt grunden för min karriär hittills. Socialpsykologin är ett brett område och man kan jobba med väldigt mycket olika saker med denna utbildning. Jag har haft nytta av mina studier i alla mina jobb hittills. Tack vare universitetsstudier får man även en grundsyn på världen och på vetenskap som man har nytta av i arbetslivet.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Det viktigaste jag tagit med mig från tiden på Soc&kom är säkert mina ”socialpsykologiska glasögon”; att jag ser på världen utifrån ett socialpsykologiskt perspektiv. Jag har även tagit med mig en hel del kontakter och goda vänner. Även alla trevliga minnen från studietiden är något jag kommer bära med mig hela livet; det var roligt att studera!

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Mina bästa studieminnen från Soc&kom måste vara från tiden då jag fungerade som ordförande för socialpsykologins ämnesförening Borderline. Speciellt roligt hade vi då vi ordnade olika temasitser i klassrum på Soc&kom, till exempel minns jag en med Bollywood-tema.

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?