Konsulten Niklas Backlund

Niklas Backlund studerade statskunskap på Soc&kom 2013–2017. Vad hände sen? I dag jobbar han på kommunikationsbyrån Rud Pedersen med fokus på politisk konsultering och lobbying.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag tog en paus från studierna i ett år. Först gjorde jag en arbetspraktik i London och genast efter det en till praktik i Bryssel. Sedan fortsatte jag med magisterstudierna i statskunskap på statsvetenskapliga fakulteten.

Urval av tidigare jobb

Jag gjorde min Soc&kom-praktik som praktikant på Försvarsministeriets materielenhet. Senare har jag också praktiserat i London då jag jobbade på Liberaldemokraternas internationella avdelning och i Bryssel där jag jobbade för ett lobbyföretag med fokus på energi- och klimatpolitik.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Jag jobbar heltid som konsult med kunder främst från försvars-, läkemedels- och ICT-sektorerna, men inte begränsat till dessa. Jag hjälper kunderna att bättre förstå hur den politiska beslutsfattningen kan påverka deras verksamhet och stöder deras påverkansarbete i regelutvecklingen.

Jobbet innebär att man kontinuerligt måste hålla sig uppdaterad om vad som händer i politiken, näringslivet och det som diskuteras i media. Dessutom är det viktigt att bilda nätverk med diverse organisationer och intressenter.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

För det första så har studierna på Soc&kom gett förmåga att förstå stora helheter och hitta det väsentliga i dem. Ytterligare har studierna i statskunskap gett mig ökad insikt i politiska processer och hur dynamiken i politiken fungerar – alltså saker som jag jobbar med just nu.

Soc&koms statskunskapsstudier levererar enligt mig en generalistutbildning och som politisk konsult upplever jag att den utbildningen har hjälpt mig att kunna jobba med kunder och projekt inom ett flertal olika policyområden. Man måste kunna ha förmåga att snabbt läsa sig in på och förstå sakfrågor som man inte är så bekant med från förut. Det hjälper att man är nyfiken på att förstå diverse samhällsfenomen!

Studierna på Soc&kom har också gett mig ett brett nätverk vilket alltid är nyttigt i arbetslivet.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Vänner! Mina närmaste vänner har jag träffat då jag studerade på Soc&kom och var aktiv i StudOrg. Även om jag har utexaminerat mig från Soc&kom, så besöker jag högskolan regelbundet, delvis pga mina magisterstudier på statsvetenskapliga fakulteten men också därför att jag fortfarande har många goda vänner på högskolan. Soc&kom-andan är bäst!

Man kunde dra paralleller mellan Soc&kom och The Eagles legendariska låt Hotel California: ”You can check out anytime you like, but you can never leave!”

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Förmodligen en av de många studieresorna med ämnesföreningen Statsvett. I synnerhet studieresorna till Bosnien och Armenien var legendariska!

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?