Konsult Patrik Gayer

Patrik Gayer studerade statskunskap med förvaltning samt journalistik och sociologi vid Soc&kom 2006-2011. Vad hände sen? Nu jobbar han som kommunikations- och public affairs-konsult, och som direktör på konsultkoncernen Miltton.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Åren 2009-2010 studerade jag på Brittingham Viking Organizations-stipendium vid University of Wisconsin-Madison i USA ett år. Efter att på nära håll sett hur hårt våra amerikanska vänner studerade beslutade jag mig för att sätta lite eld under baken vad mina egna studier beträffade. När jag kom hem sökte jag genast till en rad olika praktikplatser och åkte sedan iväg till Bryssel för att jobba i Europaparlamentet som medarbetare för en europaparlamentariker. Efter praktikperioden blev jag anställd där och skrev samtidigt klart min kandidatexamen i Bryssel.

Exempel på jobb du har haft

Efter att ha arbetat i Bryssel kom jag hem till Helsingfors med tanken att göra klart mina magisterstudier som jag delvis inlett parallellt med kandidatstudierna. Innan jag hann få dem klargjorda blev jag erbjuden möjligheten att jobba som försvarsministerns specialmedarbetare, vilket jag jobbade som i tre år. I den rollen ansvarade jag för kommunikation och medierelationer för försvarsministern och Sfp:s partiordförande Carl Haglund. Jag ansvarade även för att presentera olika politiska initiativ från försvarsförvaltningen för de andra regeringspartierna och för att följa med några andra politikområden för Sfp:s del.

Efter att regeringsperioden tog slut lämnade jag politiken för konsultvärlden. I tre år jobbade jag som konsult och direktör på kommunikationsbyrån Tekir, med stark fokus på rådgivning inom kriskommunikation och public affairs.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Miltton är en dynamisk och starkt växande nordisk konsultkoncern med en bred kompetensbas – mina kolleger är toppexperter inom bl.a. kommunikation, marknadsföring, public affairs, ledarskapsutveckling, och global analys. Min uppgift är utveckla vår plattform genom att hitta nya områden för tillväxt såväl i Finland som internationellt. Det innebär en hel del studerande, visionsarbete, funderande, planering, brainstorming, risktagning och resande.

I kärnan av mitt jobb som konsult är naturligtvis rådgivning åt såväl finska som internationella företag och organisationer. Jag konsulterar främst i frågor om strategisk kommunikation, krishantering, och public affairs.

Det bästa med mitt jobb är att jag har fördelen att få jobba med otroligt smarta, analytiska och inspirerande människor med expertis inom ett flertal olika områden vilket ger mig möjligheten att verkligen varje dag lära mig något nytt. Därtill är det otroligt givande att kunna använda min egen erfarenhet och kunskap från affärsvärlden och politiken för att hjälpa företag och organisationer att förstå hur samhällsutvecklingen påverkar företag och hur de kan utveckla sin verksamhet. Jag tror starkt på att en ökad och aktiv dialog mellan alla aktörer, näringslivet, tredje och den offentliga sektorn, tjänar hela samhällets intresse och jag är stolt att få fungera som en länk i den processen.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

En teoretisk förståelse av hur offentlig förvaltningen fungerar har gett mig en väldigt bra grund för det praktiska politiska och samhälleliga arbetet jag jobbat med i olika roller.

Jag har varit aktiv inom medborgarsamhället och i den kontexten haft väldigt konkret nytta av studierna då jag varit med om att reformera t.ex. en internationell organisations hela förvaltning. Därtill har den analytiska förmågan som studierna lärt mig varit, och är än idag, till stor nytta då vi på Miltton funderar hur företag ska positionera sig i relation till samhällsutvecklingen – allt från klimatförändringen och Donald Trump till sote-reformen och translagen – och bli aktivare samhälleliga aktörer på det sättet konsumenter, investerare och beslutsfattare idag förväntar sig.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Det kanske är något av en klyscha, men det absolut viktigaste är de goda vänskaperna jag knöt under studierna. Då jag gifter mig i sommar är en av mina tidigare studiekompisar min best man.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Under de åren jag studerade trodde jag nog aldrig att jag skulle säga det här, men det bästa minnet jag har är, förutom vänskaperna och festerna, själva kandidatavhandlingen. Det var en mycket givande process som lärde mig mycket om hur man bygger upp logiska helheter i textformat, separerar relevant från irrelevant information, och framställer analyser förståeligt och klart. Det har varit otroligt nyttigt med tanke på mitt jobb såväl i politiken som konsultvärlden.

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?