Konsult och utbildare Villiam Virkkunen

Villiam Virkkunen studerade socialpsykologi vid Soc&kom 2010-2014. Under sitt utbytesår i Lund studerade Villiam kognitions- och neuropsykologi, arbets- och organisationspsykologi samt rekrytering och urval. Vad hände sen? I dag jobbar han som konsult och utbildare på Talent Vectia.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

I slutskedet av mina studier vid Soc&kom sökte jag till Hanken. En kort stund studerade jag vid båda högskolorna, tills jag blev politices kandidat och fortsatte med mina magisterstudier på Hanken. Som huvudämne hade jag företagsledning och organisation, vilket i princip är ett tillämpat socialpsykologiskt perspektiv på organisationer och ledarskap.

Exempel på jobb du har haft

Under min studietid jobbade jag som företagsutbildare på Filosofian Akatemia Oy. Filosofian Akatemia är ett utbildnings- och konsultföretag som hjälper organisationer att förbättra sitt ledarskap och bli mera förändringsbenägna och innovativa. Kort sagt jobbar Filosofian Akatemia med att avveckla hierarkier och kontroll, och byta ut det till självstyrande individer och team. På Filosofian Akatemia hade jag tre expertisområden som jag utbildade och konsulterade i: "gruppdynamik och samarbete", "personligt ledarskap" och "ledande av inre motivation”. Det bästa med att jobba vid sidan om studierna var att jag kunde tillämpa allt jag lärde mig om socialpsykologi och företagsledning i mina utbildningar.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Ifjol började jag jobba på Talent Vectia som konsult och utbildare. Arbetet är på många sätt lika som på Filosofian Akatemia, men på en lite mera strategisk och systemisk nivå. Vi jobbar med stora organisationer som behöver förnya sig, dvs. förändra sin kultur, sitt sätt att arbeta och förnya sina processer och sitt ledarskap för att hållas relevanta i den nya ekonomin.

Att arbeta som konsult och utbildare är utmanande och otroligt givande för varje uppdrag och varje organisation är så olika: man får hela tiden dyka in i nya världar. Just nu jobbar jag med organisationer inom hälsovård, undervisning och byggbranschen. Jag får ständigt nya insikter, då jag oberoende olikheter mellan organisationer inser att det finns lagbundenheter bakom allting. Man blir aldrig ”färdig” i detta arbete. Det sker hela tiden kvalitativa förändringar i mitt tänkande och i min människo- och världsbild. Utöver den personliga utvecklingen, har jag en stor inverkan på andra människors vardag. Om man väljer att jobba med företag som har en positiv inverkan på vårt samhälle och på planeten så får man ytterligare ett till lager med meningsfullhet till sitt arbete.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Socialpsykologi har gett mig en värdefull förmåga att se på saker kritiskt och ur flera perspektiv: individpsykologiskt, socialpsykologiskt och ur ett kulturellt och språkligt perspektiv. Perspektiven har varit superviktiga i mitt arbete som utbildare och konsult på både Filosofian Akatemia Oy och Talent Vectia Oy. 

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Bästa studieminnet från Soc&kom är faktiskt en hel hög med minnen. De bästa var då vi satt timtals i Soc&koms matsal med studiekompisarna och diskuterade olika socialpsykologiska fenomen. Flera lärare och professorer har också gett mig oerhört mycket, då de har gett av sin värdefulla tid till diskussioner på tumanhand. Jag är supertacksam över allt som Soc&kom, mina studiekompisar och mina lärare gett mig.

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?