Kommunikationschef Marika Mäklin

Marika Mäklin studerade journalistik med statskunskap som biämne vid Soc&kom 1999–2005. Dessutom läste hon sociologi under ett utbytesår i Frankrike. Vad hände sen? I dag jobbar hon som kommunikationschef på Svenska litteratursällskapet i Finland.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag jobbade på som journalist och fortsatte studera kommunikation vid Helsingfors universitet.

Exempel på jobb du har haft

Jag har jobbat som reporter, programledare, radio- och webbproducent, assistent i EU-parlamentet i Strasbourg, regionchef och kommunikationschef. Bland annat.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Jag jobbar som kommunikationschef på Svenska litteratursällskapet i Finland (SLS), ett vetenskapligt samfund som bland annat finansierar forskning, ger ut böcker och upprätthåller ett stort privatarkiv. Huvuduppdraget är att samla in, bevara och informera om den svenska kulturen i Finland. Som kommunikationschef ansvarar jag för all kommunikation och marknadsföring vid SLS och leder kommunikationsteamet. I praktiken jobbar jag mycket med pressarbete, sociala medier, evenemang och webbutveckling. Och så är jag chefredaktör för vår medlemstidning Källan.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Väldigt väl, tycker jag. Utbildningen var en lämplig blandning av teori och praktik, och det var lätt att få in foten i mediebranschen.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Jag är tacksam över den medie- och källkritik jag fått lära mig redan från början, ett slags körkort i god journalistik. Den andra viktiga insikten är att man lär sig bäst genom att våga göra saker själv – jag gillade att Soc&kom tvingade oss studerande att producera eget innehåll från första början, det gav en gedigen kunskap i medieproduktion och stilistik, och ett mod i att våga kasta sig in i nya situationer.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Ojoj, det finns så många! Jag älskade journaliststuderandenas resor till bland annat S:t Petersburg och Riga. Och sent ska jag glömma våra legendariska radiosändningar, vi var verkligen inga proffs men producerade både reportage och livesändningar på någon bortglömd frekvens med stor iver och många skratt.

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?