Karriärcoach Katja Mannerström
Katja Mannerström studerade socialpsykologi och psykologi vid Soc&kom 2004-2007, varefter hon fortsatte till magisterexamen vid statsvetenskapliga fakulteten. Vad hände sen? Idag jobbar hon som karriärcoach vid Helsingfors stad i projektet Ohjaamo – Navigatorn.

Vi var det första som hade socialpsykologi och psykologi, som ämnet hette då, som eget huvudämne. Vi var femton stycken som började på ämnet då. Som biämnen i kandidatexamen hade jag pedagogik och vuxenpedagogik samt sociologi. Jag älskade att studera och studerade supermycket olika ämnen också vid andra fakulteter.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag födde mitt andra barn då jag blev färdig magister och var hemma ett år. Jag hade under studietiden jobbat som assistent vid socialpsykologin på Soc&kom. Efter föräldraledigheten började jag jobba vid Helsingfors stads gymnasieförberedande utbildning för invandrare. Jag var projektansvarig och handledde ungdomar vid en skola i Nordsjö.

Exempel på jobb du har haft

Jag har jobbat med liknande projekt också vid Esbo stad, som handlat om integration och utbildning. Jag har jobbat mycket med att förebygga marginalisering. Jag är också intresserad av radikalisering.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Jag handleder unga vuxna, främst invandrare för arbetslivet. Jag planerar hur vi vid Helsingfors stad får unga invandrare i skola eller arbete och hur vi kan bli bättre på att handleda dem. Jag har jobbat här i två år och mitt ansvarsområde är invandrare, papperslösa och asylsökande. Jag jobbar också med klientarbete.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Studierna har stött mig väl. Att vara socialpsykolog har visat sig vara en nyttig titel. Det är mångsidigt och kombinerar det sociala med det psykologiska, det är en samhällsvetenskap men också en människovetenskap. Det har varit lätt att få jobb med denna utbildning. Den samhällsvetenskapliga biten ger goda förutsättningar för administrativt, planerings- och ledningsarbete medan den psykologiska biten ger förutsättningar för klientarbete och interaktion. Jag har fått alla mina jobb för att jag fört fram båda dessa sidor. Samhällsvetenskaperna ger en viss trovärdighet, jämfört med att t.ex. vara socionom.

Jag älskade att studera och tänka, och universitetet i allmänhet har utvecklat mitt tänkande: att bli en tänkande människa som kan analysera och reflektera. Jag fick inspiration till att ändra på saker och insåg att det finns saker i världen som jag vill och kan ändra på och jag har fått verktyg för att göra det.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Det är nog det kritiska tänkandet och självsäkerhet.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Det är nog när Soc&kom ännu fanns i Tölö, när vi satt och åt nudlar i StudOrgs rum i källaren på Topeliusgatan.