Inget alternativ att slopa Smocka

Journalistikstudenternas årliga produktionsperiod Smocka görs på distans för andra året redan. Att inte genomföra Smocka på grund av coronapandemin är inget alternativ.

– I stil med övriga delar av samhället får vi lov att anpassa oss. Redan ifjol tvingades produktionen fungera på distans och så kommer vi främst att jobba även i år, säger Ville Bengs som studerar vid magisterprogrammet i samhällsvetenskaper och i år är chefredaktör för Smocka, som är journalistikstudenternas mångmediala nyhets- och aktualitetsredaktion vid Svenska social- och kommunalhögskolan.

Det här kräver nya arbetsmetoder och nya sätt att tänka. Redan ifjol betydde det att radiomagasinet ersattes av podcasts, och de så kallade poddarna kommer att fortsätta i år.

– Avsaknaden av socialt umgänge fysiskt på redaktionen strävar vi efter att åtgärda genom ett kontinuerligt öppet rum på Zoom där man kan kika in och ha kaffe- eller lunchpaus eller annars bara bolla idéer eller pusta ut.

Också Laura Törnroos poängterar vikten av att skapa en god miljö inom redaktionen på distans. Törnroos studerar journalistik för tredje året vid kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper och i årets Smocka-produktion kommer hon att jobba som producent, veckochef och layoutare. Att skapa en nära och lättillgänglig miljö på distans är viktigt, eftersom tröskeln för att ställa frågor, bolla idéer och skämta kan vara högre än normalt.

– Ett så kallat vanligt år, ett pandemifritt år, är det roligaste med Smocka definitivt själva miljö i redaktionen. Kaffekokaren som ständigt är igång, ljudet av alla som bollar idéer med varandra och diverse skämt som flyger fram och tillbaka i rummet, säger Törnroos.

Mycket förberedelsearbete har förstås också gått till att fundera ut hur det journalistiska materialet till olika kanaler helt praktiskt produceras. En intervju kan vara lätt att utföra på distans, medan bildsättningen är knepigare.

– Vår ambition för årets Smocka är att producera nyheter, insyn och kunskap ur ungas perspektiv. Det som produceras är ”för alla ur ungas perspektiv”. Det här eftersom vi är en multimedial journalistisk produktion utarbetad av studerande vid Soc&kom och Arcada. Vi vill alltså ta vara på de intressen och kompetenser som redan finns i redaktionen, säger Törnroos.

Nya roller och nya plattformar

I år erövrar Smocka också helt nya plattformar.

– Något som faktiskt mig veterligen aldrig gjorts förut under Smocka som vi i år tar tag i är TikTok. Sociala medier betonas allt starkare i vår produktion och satsning på TikTok visar att det bland studerandena finns nytänk och ambition för att vara föregångare, säger Bengs.

För journalistikstudenterna är Smocka en unik miljö för att prova på nya saker som samtidigt förbereder dem för arbetslivet. Alla får utveckla sina färdigheter i en trygg miljö där man får göra bort sig. Alla studenter har helt nya roller, må det vara reporter, radioproducent eller chefredaktör.

Både Bengs och Törnroos fungerar i chefsuppdrag i år, Bengs som chefredaktör och Törnroos som veckochef och producent. Som ett förberedande element deltog de tillsammans med övriga producenter och veckochefer i ett ledarskapsseminarium med ledarskapskonsult och fackboksförfattare Anneli Valpola, något som båda tyckte var mycket givande och nyttigt.

– Anneli presenterade bra konkreta exempel och teorier om just ledarskap inom journalistyrket, vilket naturligtvis är viktigt för oss, säger Bengs.

– Överlag tycker jag att vi definitivt kan använda oss av kunskapen om hur vi alla motiveras av olika saker och mål i livet och hur vi kan tillämpa olika ledarskapsstilar utifrån de rådande omständigheterna och vad projektet i fråga kräver. Dessutom var tipsen hon gav om ledarskap på distans nyttiga. De handlade om fungerande teknik, om att leda sig själv och om tillit både mot och från chefen. 

10 år av Smocka

Praktiska journalistikövningar är något som funnits vid Svenska social- och kommunalhögskolan lika länge som journalistutbildningen funnits. I sin nuvarande form med nuvarande namn har Smocka funnits från och med 2011. Således firar Smocka också 10 års jubileum. Samtidigt är det sista gången universitetslektor Henrika Zilliacus-Tikkanen ansvarar för produktionen i och med att hon går i pension efter sommaren.

Smocka har utvecklats i samma takt som alla andra medier. På 90-talet lades artiklar ut på webben i efterhand och idag jobbar man med webben först. Och i likhet med andra medier produceras Smocka redan för andra året på distans.

– I år har vi hunnit planera på förhand hur Smocka genomförs på distans. Ifjol fick vi hoppa in i distansproduktion från en dag till en annan, det var bara att anpassa sig. Att inte genomföra Smocka för att omvärlden plötsligt slöt sig var inte ett alternativ. Det skulle ha gett helt fel signal. Medier måste alltid kunna fungera, i synnerhet i kris, säger Zilliacus-Tikkanen.

Den bärande idén med Smocka har alltid varit att studenterna jobbar tillsammans och äldre studenter handleder de yngre studenterna. Det här ger studenterna nya upplevelser och sammanför studenter på olika nivåer.

– När man är med i flera år ser man också helheten på ett annat sätt än när man är reporter som första årets studerande. För de äldre blir det tydligt vad de lärt sig när de handleder yngre studenter, säger Zilliacus-Tikkanen.

Det bästa med att jobba med Smocka varje år har varit de entusiastiska studenterna. Produktionsperioden är alltid intensiv, men otroligt belönande. Zilliacus-Tikkanen tycker det är viktigt är att ta in inspirerande personer från arbetslivet, vilket till exempel ledarskapskonsult Anneli  Valpola är ett exempel på.

– Det är viktigt att ta med utomstående personer som inspirerar studenterna. En professionsutbildning måste ha människor från professionen och lära ut sina yrken.

Zilliacus-Tikkanen är också mån om att handarbetet ska läras från grunden. Till exempel görs layoutmallar för Smocka-tidningen från början varje år istället för att utnyttja gamla mallar. I år är art director Jesper Vuori från Miltton med och lär ut detta för studenterna.

Eftersom engagemanget för Smocka är så stort bland studenterna önskar Zilliacus-Tikkanen att arbetet fortsätter efter hennes pensionering.

– Jag ställer gärna upp och deltar i planeringen också under pensioneringen. Jag har ju tid för det.

Smocka

Smocka är en mångmedial nyhets- och aktualitetsredaktion. Smocka.fi är nyhetssajten som samlar hela produktionen.

Smocka produceras av journalistikstuderande vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och mediestuderande vid Yrkeshögskolan Arcada.

Följ Smocka på:
Webbsajten
Facebook
Twitter
Instagram
Tiktok