Inbjudan till Soc&kom-dagen 2022: Solidaritet i kris(er)

Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Det diskuterar vi på årets Soc&kom-dag 17.11.2022 kl. 16.00–18.00.

Kriget återvände till Europa i år då Ryssland anföll Ukraina. Världssamfundet fördömde kriget och införde sanktioner mot Ryssland, samtidigt som flera länder stödde Ukraina med både pengar och vapen. Finland och Sverige sökte Nato-medlemskap samtidigt och banden till Norden stärktes ytterligare. Enskilda individer kände stark solidaritet med den ukrainska befolkningen och många donerade pengar, samlade ihop förnödenheter som fördes till Ukraina eller tog emot flyende ukrainare i sina hem. Mottagandet var väldigt annorlunda jämfört med hur flyktingar från andra krishärdar har behandlats. Kriget blev dock en utdragen kris och det finns tecken på att solidariteten delvis har mattats av. Samtidigt står vi inför nya utmaningar med höjda priser och energibrist – vilka krav på solidaritet ställer de?  

Årets Soc&kom-dag lägger fokus på solidaritet. Vilken plats har solidariteten i dagens värld och vilka former kan den ta? Vem visar vi solidaritet med och varför? Temat belyses från olika synvinklar av inbjudna föreläsare och i en gemensam paneldiskussion. 

Seminariet ordnas i festsalen i Soc&kom och kommer också att strömmas. Efter seminariet bjuder vi på lätt servering och önskar därför anmälningar senast 8.11.2022. Anmäl dig.

Program

16:00: Välkomstord: Johan Bärlund, rektor vid Soc&kom

16:05: Introduktion till dagens tema: Jenny Stenberg-Sirén, universitetslektor i journalistik och ordförande för nämnden för samhällskontakter vid Soc&kom

16:10: Ukrainarnas väg från individualism till samhörighet – när en gemensam fiende födde fram ett folk: Kerstin Kronvall, tidigare korrespondent i Ryssland och Ukraina

16:25: Vad kan göras mer? På jakt efter nya och oväntade former av solidaritet: Anna Avdeeva, forskardoktor i minoritetsforskning vid Åbo Akademi

16:40: Två ”flyktingkriser” och solidaritetens gränser: Erna Bodström, migrationsforskare vid forskningscentret CEREN vid Soc&kom

16:55: Sveriges sak är (s)vår. Nordisk solidaritet från coronan till Nato: Johan Strang, biträdande professor vid Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors universitet

17:10: Paneldiskussion

18:00 Mingel och servering

Soc&kom-dagen 2022

Vad: Soc&kom-dagen 2022: Solidaritet i kris(er)

När: Torsdag 17.11.2021 kl. 16-18

Var: Festsalen, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Snellmansgatan 12, ingång via Yrjö-Koskinens gata.

Du kan också följa med tillställningen på distans.