Handelsrådgivare Daniel Mickos

Daniel Mickos studerade statskunskap med förvaltning vid Soc&kom åren 2013–2017. Vad hände sen? I dag jobbar han som handelsrådgivare vid Danmarks ambassad i Helsingfors.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Då jag gjorde praktiken som tillhörde kandidatavhandlingen vid Finlands ambassad i Pretoria blev jag ytterst inspirerad av den sydafrikanska politiken och kulturen. Då en möjlighet senare öppnades för mig att åka tillbaka, den här gången för att praktisera för det liberala partiet Democratic Alliance huvudkontor i Kapstaden, bestämde jag mig för att ta en paus mellan mina kandidat- och magisterstudier. Detta ledde senare också till att jag valde att göra min magister i u-landsforskning vid statsvetenskapliga fakulteten, i vilket jag utexaminerades ifjol.

Urval av tidigare jobb

Efter mina studier vid Soc&kom började jag jobba vid… Soc&kom! Högskolan erbjöd flexibelt deltidsarbete som forskningsassistent, något som en magisterstuderande ofta uppskattar. Efter ett tag i Finland började resfebern stiga igen, och jag åkte iväg till Köln för att göra forskningen till min pro gradu-avhandling om planering av hållbar stadsmobilitet i Sydamerika i samarbete med konsultföretaget Rupprecht Consult GmbH.

Efter knappt ett halvt år i Tyskland och några veckor av fältundersökning i Sydamerika dök hemlängtan upp igen och jag återvände till Finland för att utexamineras samt jobba som Liaison Officer vid Statsrådets kansli i samband med Finlands EU-ordförandeskap. Som Liaison Officer hjälpte jag huvudsakligen de danska ministerdelegationer som kom till Finland, vilket ledde till god samverkan med den danska ambassaden och indirekt till mitt nuvarande jobb.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Som handelsrådgivare vid det danska utrikesministeriet, dvs. Danmarks ambassad i Helsingfors, vägleder jag danska företag att komma in på den finska marknaden samt hjälper dem som redan är här. Varje dansk ambassad har även ett handelsråd som stöder de danska företagen på den lokala marknaden, dvs. på ett liknande sätt som Business Finland gör. Som handelsrådgivare är min huvudsektor stadsutveckling, men jag jobbar även med företag inom hälsovårds- och IT-sektorerna. Jag jobbar även delvis med politisk rapportering och offentlig diplomati.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Många tänker ofta att jobbet som handelsrådgivare är ämnat för ekonomer. Trots detta upplever jag att det har varit en stor fördel för mig att vara just samhällsvetare. Mina nuvarande arbetsuppgifter inkluderar bland annat både kommersiell- samt politisk analys och intressebevakning, att följa med offentliga upphandlingar samt matchmaking både på den privata och på den offentliga sektorn, vilket direkt relaterar till mina studier. Inom stadsutveckling är det dessutom ytterst viktigt att förstå offentligt beslutsfattande. Faktum är att av fyra anställda vid det danska handelsrådet i Helsingfors är vi tre med samhällsvetenskaplig bakgrund.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Balansen mellan studier, arbete och studieliv (oftast i den ordningen), att förstå hur man måste prioritera dessa och vilken disciplin som krävs för att komma framåt. Men samtidigt också hur viktiga alla dessa tre är. På Soc&kom uppmuntras det också till att våga prova flera olika studieinriktningar samt att göra praktik redan i kandidatskedet, vilket kan vara till en fördel i ett senare skede av ens studier.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

De goda diskussionerna med andra studiekamrater över lunch, kaffe eller helt enkelt vanligt tidsdödande i StudOrg-rummet! Många kritiserar ofta akademiska studier med att det man har lärt sig inte alltid är relevant för arbetslivet, vilket nog ibland kan vara sant. Det som folk ofta glömmer är att det trots allt är högskolan och kurserna som leder till att diskussionerna utanför studierna, ofta med likasinnade studiekamrater, existerar. Både det jag har lärt sig under diskussionerna samt de vänner högskolan har gett mig upplever jag som mycket värdefulla.

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?