Frilansjournalist Peppe Öhman

Peppe Öhman studerade offentlig förvaltning och allmän statslära vid Soc&kom 1996-2001. Vad hände sen? Nu jobbar hon som stringer/frilansjournalist i Los Angeles och har också skrivit sex böcker.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag jobbade på Utrikesministeriets kommunikations- och kulturavdelning en tid och sedan gjorde jag en politices magister-examen vid Helsingfors universitet. Senare har jag studerat en Master of Arts vid USC i Los Angeles.

Exempel på jobb du har haft

Jag har jobbat som mediekoordinator på Utrikesministeriet, som riksdagsassistent för Eva Biaudet, som mediekoordinator på FinnFacts, som chefredaktör på tidningen Papper, som journalist på Hufvudstadsbladet och som författare och bloggare.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Jag skriver för olika dagstidningar och magasin i Finland och Sverige och så gör jag två podcaster och bloggar.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Jag studerade statslära och planerade en karriär inom utrikesförvaltningen, men blev till slut journalist. Studierna vid Soc&kom gav mig en bra grund för att förstå politiken jag idag skriver om och givetvis ett bra kontaktnät.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Goda kontakter och en kandidatexamen.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Jag tycker det var väldigt kul att sitta i StudOrgs styrelse.

* Artikeln är rättad 15.2.2018. I Ingressen stod felaktikt att Peppe Öhman skrivit två böcker. Hon har skrivit sex böcker.

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?