Forskningsprojekt ledde till mångmiljonbusiness

Ett forskningsprojekt inom ramen för det redaktionella laboratoriet vid Svenska social- och kommunalhögskolan har utmynnat i ny affärsverksamhet värd nästan fem miljoner euro.

Det handlar om projektet ”Robot journalism in local contexts”, där forskaren Carl-Gustav Lindén i samarbete med språktjänstföretaget Lingsoft och konsultgruppen Journalism ++ Stockholm utvecklade ett dokumentövervakningssystem för dagstidningen Aamulehtis redaktion i Tammerfors.

– Journalisterna på dagstidningen hade ett problem som är bekant på många redaktioner, säger Lindén.

Det tar lång tid att gå igenom pappersbaserade föredragningslistor och protokoll från stadsstyrelse, fullmäktige och nämnder på jakt efter intressanta nyheter. Projektet tog fasta på problemet och erbjöd en lösning baserad på automatisk scanning av PDF-dokument i kombination med ett e-postbaserat nyhetsalarm. Journalisterna valde ut nyckelord som var relevanta för deras nyhetsbevakning. Det innebär att journalisterna istället för att plöja igenom buntarna med papper nu får en notifikation i e-posten när ett intressant ämne kommer upp till behandling.

– Journalistiken har mycket att vinna på automatisering. Framför allt ser vi det som en möjlighet att frigöra resurser till fördjupning när reportrar slipper ödsla tid på manuellt jobb, säger Jens Finnäs från Journalism++ Stockholm.

Vid Lingsoft insåg man att det här monitoreringssystemet kan var användbart även i andra sammanhang. När EU gick ut med en offertförfrågan på ett system som följer med uppdateringar av lagar och sammanfattar lagtexter gick företaget in med ett erbjudande. Lingsoft vann offerttävlingen som var värd 4,6 miljoner euro. Lingsofts system ska bevaka all EU-lagstiftning. När uppdateringar sker eller ny lagstiftning tillkommer, modifierar företaget sammanfattningarna eller skriver nya  på 23 olika språk. Företaget har levererat översättningstjänster till EU i snart tjugo år, men nu utvidgas samarbetet.

– Där hjälpte Aamulehti-caset verkligen till, säger Lingsofts vd Juhani Reiman.

Forskningsprojektet var finansierat av medieindustrins stiftelse Viestintäalan tutkimussäätiö, VTS, och var värt drygt 60 000 euro. Projektet utvidgades i slutet av år 2016 med hjälp av finansiering från innovationsfinansieringsverket Tekes, VTS, Svenska kulturfonden och medieföretag. Forskningsbudgeten är på drygt en miljon euro.

Läs mer

Pressmeddelande om Lingsofts affär med EU:
Lingsoft voitti sopimuksen EU:n lainsäädäntötiivistelmien kirjoittamisesta ja kääntämisestä

Pressmeddelande om forskningsprojektet Immersive Automation:
Nyhetsproduktionen automatiseras, metaredaktörer blir vanligare

Det redaktionella laboratoriet

Det redaktionella laboratoriet vid Soc&kom är en plats inom journalistutbildningen där nya former av journalistik och kommunikation utvecklas och testas. Redlabbet är också en öppen mötesplats för studerande, lärare, forskare och människor som arbetar med medier, journalistik och kommunikation.