Forskningscafé 16.11.2016: Hur främja innovationer i offentlig verksamhet?

Gästforskare Steven Wolf håller en föreläsning med rubriken ”Projectified environmental governance and institutional theories” under ett forskningscafé den 16 november.

Steven Wolf är biträdande professor vid Institutionen för naturresurser (Department of Natural Resources) vid Cornell University. Han är sociolog till sin bakgrund men har en bred erfarenhet av interdiciplinär forskning i gränsmarkerna mellan sociologi, statskunskap, ekonomi och geografi. Han har haft samarbetsprojekt i Europa, Kina och Indien.

I sin forskning analyserar Wolf naturresurser från ett institutionellt perspektiv. Han är särskilt intresserad av lösningar som gör det möjligt att förena offentliga och privata intressen när man förvaltar naturresurser. Han undersöker bland annat hur man kan organisera nationalparker och bedriva skogs- och vattenvård på ett sätt som är ekologiskt hållbart men samtidigt möjliggör privat verksamhet.

För tillfället tillbringar Wolf ett sabbatsår vid Helsingfors universitet och samarbetar både med Miljövetenskapliga institutionen och Soc&kom. Samarbetet med Soc&kom handlar om projekt och innovationer i en offentlig miljö: Hur kan statliga myndigheter, regioner och kommuner främja innovationer och vad är det som kan förhindra ett långsiktigt innovationsarbete i offentliga verksamheter?

Projectified environmental governance and institutional theories

Kom på kaffe och delta i diskussionen!

Forskningscafé 16.11.2016 kl. 12.15-14, rum 211 på Soc&kom