Forskarsocialarbetare Frida Westerback
Frida Westerback inledde sina studier i socialt arbete vid Soc&kom 1999. Vad hände sen? Nu jobbar hon som forskarsocialarbetare och doktorand vid Mathilda Wrede-institutet.

På Soc&kom studerade jag socialt arbete och socialpolitik som huvudämne och socialpsykologi och psykologi som biämne. Studierna på Soc&kom var mycket mångsidiga och omfattade även kurshelheter i juridik, statistik och sociologi.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Efter att jag avlagt kandidatexamen vid Soc&kom fortsatte jag med magisterstudier vid statsvetenskapliga fakulteten och socialvetenskapliga institutionen vid Helsingfors universitet med socialt arbete som studieinriktning.

Jag hade foten inne i arbetslivet redan under studierna vid Soc&kom och riktade fokus mot arbete med unga i utsatta positioner i ett tidigt skede. Det var nog den långa praktiken på ungdomsverkstaden Sveps som kom att spela en avgörande roll för vad jag skulle syssla med i framtiden. I arbetet på Sveps kom jag i kontakt med arbetslösa unga och unga som på grund av olika orsaker levde i utsatta situationer. Det var en erfarenhet som öppnade upp för mänsklig komplexitet, som samtidigt kan vara svår att betrakta – men också möjlig att förändra.

Exempel på jobb du har haft

Innan forskningsarbetet har jag i huvudsak jobbat med planerings- och utvecklingsuppgifter relaterade till ungdomstjänster främst inom tredje sektorns organisationer men även kommunalt, samt som skolkurator på andra stadiet. Alla arbetsuppdrag har innefattat fältarbete och bemötande av unga och unga vuxna.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Just nu jobbar jag som forskarsocialarbetare och doktorand vid Mathilda Wrede-institutet (i samarbete med social- och hälsovårdssektorn, Helsingfors stad), som är ett forsknings- och utvecklingsinstitut inom det sociala området för möten mellan undervisning, forskning och praktik. Institutet erbjuder möjligheter för olika aktörer inom det sociala området att mötas i dialog och på så sätt stödja kunskapsutveckling.

Jag forskar i temat unga och unga vuxna – med fokus på unga i marginalerna. Det handlar om unga som befinner sig utanför arbetsmarknaden på grund av olika orsaker, unga som avbrutit studier, unga som lider av psykisk ohälsa. Jag forskar utgående från ett ungdomsperspektiv, vilket innebär att jag försöker betrakta världen med de ungas ögon. Jag är speciellt intresserad av ungas kontakter med välfärdstjänster och hur vi på bästa sätt kunde utveckla serviceformerna att motsvara de utsatta ungas behov.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Studierna vid Soc&kom lade en stabil grund för mitt fortsatta arbete. Vid Soc&kom kom jag i kontakt med drivna och sakkunniga forskare, som jag än idag ser upp till och samarbetar med.  

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Det viktigaste jag tagit med mig från Soc&kom är en kombination av teoretiska och praktiska färdigheter, kritiskt tänkande och ett stort intresse för människan och samhället.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Studieminnena är många! Jag gillade vår dåvarande enhet i Tölö, den inkluderande stämningen och den drivna undervisningspersonalen. Många minnen är även kopplade till studiekompisarna, varav flera ingår i min vänkrets än idag.