Föreningen Konstsamfundets 80-årsjubileumssatsning uppgraderar Soc&koms studio

Nödvändig uppgradering av studion kan inledas tack vare Konstsamfundets generösa bidrag.

Styrelsen för Föreningen Konstsamfundet har den 21.12.2020 beslutat tilldela ett bidrag på 60.000 euro till Soc&koms vänner rf. Bidraget har beviljats som en del av Konstsamfundets 80-årsjubileum.

Soc&koms vänner riktar bidraget till att uppdatera Soc&koms audiovisuella studio. Tekniken i högskolans studio är föråldrad och motsvarar inte längre de krav som ställs på dagens journalistutbildning. Dessutom har studion blivit allt viktigare också för de övriga studieinriktningarna och hela högskolans verksamhet.

– Studion har fått en större roll i all undervisning i Soc&kom där poddar och vloggar blivit vanliga. Tyvärr har tekniken föråldrats och är i behov av en rejäl uppgradering. Så föreningen Soc&koms vänner ansökte av föreningen Konstamfundet om medel för att kunna bistå högskolan i denna dyra renovering och nu, lagom till jul, kom glädjebeskedet, säger Robert Runeberg som är sekreterare för Soc&koms vänner.