Eget innehåll för sociala medier blir allt viktigare

Journalistikstuderandes årliga produktionsperiod Smocka är igång och i år har Smocka utökats med en egen redaktion för sociala medier.

– I år jobbar vi mycket med video och gör eget innehåll specifikt för sociala medier. Tidigare har sociala medier främst varit till för att puffa nyhetsinnehåll som gjorts till andra kanaler, berättar Max Rantakangas.

Rantakangas är tredjeårets journalistikstuderande och således är det hans tredje gång han är med i Smocka. I år är han chefredaktör för Smockas första produktionsvecka.

– Den främsta uppgiften är att koordinera samarbetet mellan producenterna och att sätta exempel för känslan och samhörigheten inom redaktionen.

Smocka görs av 64 studenter varav ca 20 är studerande från Arcada. Smocka producerar innehåll till webb, radio, tidning och sociala medier.

– Angående video och sociala medier jobbar vi i team tillsammans med Arcadastuderande och lär oss från varandra.

Smockaredaktionen kommer att skapa eget innehåll för Instagram, både för flödet och till stories. Målet är också att göra videobloggar – vloggar – till Smockaredaktionens blogg Smoggen.

 – Överlag går vi allt mer ifrån att vara en traditionell nyhetsredaktion. Vi vill vara mer som ett magasin.

Förutom nya erfarenheter av att jobba som chef ser Rantakangas mest fram emot hur de etablerade nyhetsredaktionerna reagerar på Smocka.

– Det blir intressant att se om vi får våra nyheter till Yle eller HBL. Vi producerar själv våra nyheter och vill också synas genom andra medier. Vi hoppas också kunna vara en förebild för andra mediehus i hur man gör video.

Målgruppen för Smocka är unga vuxna i Helsingforsregionen.

– Vi vill inte definiera åldersgruppen exakt. vi riktar oss till dem som upplever sig som unga vuxna, säger Rantakangas.

Perspektiv till arbetslivet

– Man ser att det är en helt ny generation av journalister som växer fram som har sociala medier och videotänket med från början av planerandet, säger Marianne Sundholm, ansvarig utgivare för Smocka.

Sundholm jobbar som journalist på Svenska Yle samtidigt som hon studerar journalistik och kommunikation vid magisterprogrammet i samhällsvetenskaper, som är ett gemensamt utbildningsprogram mellan Soc&kom och statsvetenskapliga fakulteten.

– Det är jätteroligt att jag blev erbjuden att avlägga Smocka som en kurs i mina studier. Som ansvarig utgivare handleder jag chefredaktörerna och producenterna och jag höll en föreläsning för dem om ledarskap. Sedan ska jag ge feedback och skriva en essä, säger Sundholm.

Hon berättar att Smocka utvecklats mycket sedan hon själv studerade på Soc&kom och gjorde Smocka. Då var tidning och radio i fokus och webben lite på sidan om.

– Nu finns det ett eget utgivningstänk för sociala medier och rörliga bilder. Man måste fundera på samarbetet mellan de olika kanalerna och vilket innehåll som lämpar sig i vilken kanal. Det är samma frågor som alla nyhetsredaktioner funderar på.

Trots att det är mycket arbete med att studera vid sidan om sitt dagliga jobb säger Sundholm att flera kurser hon gått varit till nytta i hennes jobb som journalist.

– När man studerar efter en tid i arbetslivet är man motiverad på ett helt annat sätt och har en annan förståelse för teorin. Kurserna har också bara blivit bättre hela tiden, litteraturen är jätteuppdaterad och föreläsningar behandlar dagsaktuella ämnen.

Sundholm säger att en magisterexamen är nödvändigt om man vill göra något annat än jobba som journalist och att den öppnar fler möjligheter.

– När man ser på jobbannonserna märker man att flera arbeten kräver magisterexamen, till exempel om man vill jobba för staten eller internationellt.

I det hektiska journalistjobbet där man har bråttom och hela tiden rusar vidare har studierna gett möjligheten att stanna upp och gå in på djupet i till exempel litteraturen.

– Jag har fått nya perspektiv och tankeställare till det dagliga arbetet.

Läs också: Mobila journalister på årets Smocka

SMOCKA

Smocka är en mångmedial nyhets- och aktualitetsredaktion. Smocka.fi är nyhetssajten som samlar hela produktionen.

Smocka produceras av journalistikstuderande vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet och mediestuderande vid Yrkeshögskolan Arcada.

Följ Smocka på:
Webbsajten: smocka.fi
Facebook: facebook.com/smockafi
Twitter: twitter.com/smockafi
Instagram: instagram.com/smocka.fi/