Digital anarki eller civiliserad bildning?

Tryckfriheten är en av grundstenarna för demokrati- och språkutvecklingen i Norden. Effektiv kunskapsbildning och spridning har varit en av tryckfrihetens förtjänster. Utarmar digitalisering språket och demokratin? Vad sker med demokratisk kunskapsbildning i det digitala samhället?

Dessa frågor diskuterades av professor Henrik Meinander och universitetslektor Kim Zilliacus under stadsfestivalen ThinkFest 5.10.2016. Diskussionen modererades av universitetslektor Henrika Zilliacus-Tikkanen. Meinander bidrar med ett långt perspektiv utgående från forskningsprojekt medan Zilliacus kommenterar de förändringar som den digitala kommunikationen innebär för politiskt deltagande, inkludering, mobilisering, konfliktdimensioner och förmedling/rapportering av politiska frågor.

Henrik Meinander är professor i historia vid Helsingfors universitet. För tillfället är han engagerad i projektet Demokratins drivkrafter i samarbete med kolleger i Jyväskylä och Södertörn. Meinander är också ordförande för redaktionsrådet för Zacharias Topelius Skrifter.

Kim Zilliacus är universitetslektor i statskunskap vid Soc&kom och undervisar i statslära och politisk kommunikation. Hans forskningsområde omfattar förändringar i värderingar och olika former av politiskt deltagande. Zilliacus är engagerad i utvecklingen av webbaserad undervisning i samarbete med universitet i Australien och Nya Zeeland.