Dekanus Lars Lundsten

Mellan 1980 och 1986 studerade Lars Lundsten journalistik som huvudämne och statskunskap som biämne vid Soc&kom. Vad hände sen? Nu är han dekanus för humanistisk-samhällsvetenskapliga fakulteten vid Akureyri universitet på Island.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag jobbade som frilans, mest på Yle och som stringer för isländska Morgunblaðið. Vid sidan om studerade jag filosofi, litteratur och andra humanistiska ämnen vid Helsingfors universitet.

Exempel på jobb du har haft

Under 1980- och 1990-talen jobbade jag först huvudsakligen som journalist vid Hufvudstadsbladet och Yle. Sedermera blev det mer undervisning och forskning, först vid folkhögskola och senare Helsingfors universitet inklusive Soc&kom. Sedan år 2000 har jag endast jobbat inom högskolesektorn. Jag har haft olika lednings-, undervisnings- och forskningsuppdrag vid yrkeshögskolan Arcada och Helsingfors universitet, speciellt vid Soc&kom.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Att vara dekanus på ett universitet betyder att man använder största delen av sin dag åt att lyssna och prata. De som jobbar på ett universitet är ofta mycket passionerade i sitt jobb men har ibland svårt med att bilda sig en fungerande helhetssyn över arbetsplatsen här och nu samt på lite längre sikt. Mitt jobb är att hjälpa dem skapa denna helhetssyn så att så många som möjligt inom fakulteten delar den.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Självfallet var journalistutbildningen en praktisk och nyttig examen som gjorde att jag kunde försörja mig som journalist i många år. Jag är glad över att ha fått ta en verklig yrkeshögskoleexamen tio år innan yrkeshögskolorna grundades. Samtidigt tror jag att journalistutbildningen har hjälpt mig att vara lite mer folklig och klar i mitt budskap än vad jag annars kanske kunde vara. Åtminstone fick jag lära mig att fort förstå olika sammanhang och komprimera det viktigaste i några ord. Det är en nyttig sak att kunna då man slåss inom universitetsförvaltningen. Att ha en journalistexamen i grunden och en doktorsexamen i filosofi skapar en kompetens som har visat sig väldigt praktisk i högskolevärlden.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Det viktigaste var att jag lärde mig att skilja mellan min person och det jag producerar. Att förstå att produktionen av texter eller något annat som man gör på en arbetsplats är en kollektiv ansträngning. Man får inte tro att ens eget första infall nödvändigtvis är den enda rätta lösningen, varken då det gäller idéer eller formuleringar.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Den så kallade tv-kursen som vi hade under ledning av Tom Backmansson när vi gjorde När-TV i Närpes en hel vecka någon gång i mitten av 1980-talet.

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?