Datorn skriver texten – ny forskning

Nyhetsautomation kan bli ett viktigt sätt för medierna att upprätthålla innehållsproduktion med krympande resurser. I ett nytt omfattande forskningsprojekt ska Soc&koms forskare tillsammans med datavetare vara med och skapa modeller för automatisk nyhetsproduktion.

Journalistik- och medieforskarna vid Svenska social- och kommunalhögskolan har på kort tid beviljats två betydande forskningsanslag. Bidragen ska stärka högskolans forskningskompetens och även leda till nya former av journalistikundervisning. Dessutom får branschen tillgång till nya forskningsrön gällande mediernas framtid.

Det större anslaget på 1,07 miljoner euro kommer från Innovationsfinansieringsverket Tekes program Media Remake för projektet "Immersive Automation: automated storytelling, audience engagement and user experience in a news ecosystem". Tillsammans med datavetare vid Helsingfors universitet och forskare vid Teknologiska forskningscentralen VTT ska Soc&kom utveckla ett nytt ekosystem för nyheter baserat på automation, användarupplevelser och distribution på personnivå. Forskningsledare är universitetsforskare Carl-Gustav Lindén.

Målet för forskningsansökan är enligt Tekes att påskynda förnyelsen av mediebranschen under den pågående brytningstiden och uppmuntra till att hitta nya, typiskt digitala modeller för affärsverksamheten. Övriga finansiärer och partners i projektet är Viestintäalan tutkimussäätiö, KSF Media, Svenska kulturfonden, Sanoma, Alma Media, Keski-Pohjanmaan Kirjapaino samt Conmio och Streamr. Projektet kommer att sysselsätta åtta forskare under 15 månader.

Det andra forskningsanslaget på 100 000 euro kommer från stiftelsen HS Säätiö och ska användas för projektet "Hyperlocal publishing – new forms of local media". Där är avsikten att studera hur nya hyperlokala aktörer dyker upp i den finländska nyhetsvärlden. Det kan handla om allt från nya medier på orten till lokala Facebookgrupper eller föreningar som publicerar aktuellt material. Dessa jämförs med befintliga medier. Forskningsledare är professor Jaana Hujanen.

Pressmeddelande 7.10.2016.

Automatiseringen av journalistiken är en av de frågor som diskuteras på årets Soc&kom-dag 3.11.2016.