Chefredaktör Carl-Erik Rusk

Carl-Erik Rusk studerade på Soc&kom 1980-1984. Han studerade journalistik som huvudämne, men läste också statskunskap, offentlig ekonomi, psykologi och sociologi. Vad hände sen? Nu är han i slutet av sin yrkeskarriär efter flera år som chefredaktör för tidningen Läraren, som ges ut av Finlands svenska lärarförbund FSL.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag fick min examen i december 1984. Då hade jag i drygt ett års tid jobbat som redaktör vid tidningen Syd-Österbotten. Jag fixade studierna samtidigt som jag jobbade.

Exempel på jobb du har haft

Min arbetserfarenhet omfattar ett par år vid FNB och ett par år vid tidningen Syd-Österbotten. Jag började jobba som chefredaktör för Läraren redan år 1987. Jag var alltså under 30 år, men hade hunnit skaffa mig en del erfarenhet.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Läraren sysselsätter två redaktörer. Jobbet som chefredaktör är ett mångsidigt journalistjobb, som omfattar allehanda sysslor. Jag skriver ledartexter, reportage, artiklar, notiser, nyheter för webben och fungerar även som bloggare. Det mesta handlar om utbildningsfrågor och lönepolitik. Som chefredaktör har jag också ett ansvar för tidningens ekonomi, planering av utgivningen och jag sköter också om kontakterna till frilansmedarbetare. Jag är också ansvarig redaktör, så jag bär ansvaret för tidningens innehåll och linje.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Journalist var mitt drömyrke. Studierna gav en god och mångsidig grund för yrket. Men det är ju förstås så att själva journalistyrket lär man sig genom att jobba. Studierna omfattade såväl teori som praktisk övningar i lämplig blandning, vilket gav en bra bas för yrkeslivet.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Jag har många och ljusa minnen från studietiden. Många livliga och kritiska diskussioner om journalistikens inre väsen. Ett ljust minne är den arbetspraktik om cirka en vecka som var förlagd till Västra Nyland. Vi juniorer fick ansvarsfulla uppgifter och fick jobba jämsides med garvade proffs. Och sen drack vi öl och lyssnade på Peter Gabriels musik.

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?