Chef Simon Huldén

Simon Huldén studerade sociologi med bl.a. statskunskap som biämne vid Soc&kom 1997-2001. Vad hände sen? I dag jobbar han som chef för medlemstjänster på Finlands Journalistförbund.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

Jag arbetade som amanuens på forskningscentret CEREN vid Soc&kom.

Exempel på jobb du har haft

Under studietiden jobbade jag bland annat som taxichaufför, pizzabud, cykelbud och på Silja Line. Efter att jag blev färdig har jag, förutom jobbet på Ceren, jobbat som utvecklingschef och verksamhetsledare på ett fackförbund som heter Specia som hör till Akava.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Mitt jobb går ut på att utveckla Journalistförbundets verksamhet tillsammans med andra. Detta innefattar bland annat utveckling av medlemstjänster, t.ex. utbildningar, att se över organisationsstrukturen och fundera på hur man kan utveckla studerandeverksamheten. Jag är ansvarig för kontakten till Journalistförbundets medlemsföreningar runtom i landet och så fungerar jag som förman för avdelningen för medlemstjänster.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

En generell allmänbildande utbildning är nog en väldigt bra grund för denna typ av arbete.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Måste nog vara min fru Annika.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Jag har väldigt många väldigt roliga minnen så det är svårt att välja ut ett specifikt. Eftersom det här frågas efter ”studie”-minne så kunde jag kanske svara att jag faktiskt gillade statistikkursen. Men måste nog säga att jag även har minnen som överträffade den.

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?