Business Coach Robin Tiivola
Robin Tiivola studerade statskunskap med förvaltning med rättsvetenskap som biämne vid Soc&kom åren 2011–2015. Vad hände sen? Idag jobbar Robin på Business Finland och råder företag som är intresserade av internationell tillväxt.

Vad gjorde du då du blev färdig? 

Då jag blev färdig pol.kand sökte jag mig till Hanken för att göra en magistersexamen i företagsledning & organisation. Jag hade redan tidigare blivit bekant med ämnet via JOO-studier.

Exempel på jobb du har haft

Jag har haft olika roller på Business Finland, till exempel projektkoordinator och rådgivare. Jag började på bolaget som praktikant på kontoret i Oslo år 2017. Under studietiden jobbade jag bl.a. som kundrådgivare på Nordea och skadehandläggare på Folksam Skadeförsäkring (Fennia i Finland nuförtiden). Under Soc&kom-tiden gjorde jag också praktik på Utrikesministeriet.

Berätta om ditt jobb 

Som Business Coach på Business Finland arbetar jag som rådgivare för små och medelstora företag som är intresserade av internationell tillväxt. Business Finland erbjuder rådgivning och finansiering för bl.a. produktutveckling och internationalisering av företagsverksamhet. Som en statlig aktör är vår uppgift att få fart på ekonomisk tillväxt och finländsk export. Våra kunder är ofta innovativa små- och medelstora företag med viljan och kompetensen att växa internationellt. Som Business Coach stöder jag företagen i deras utveckling och tillväxt genom att ge råd om verksamhet, affärsplaner och framtidsplaner samt granska finansieringsansökningar.

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär? 

Att studera samhällsvetenskaper hjälpte mig att utveckla ett kritiskt och analytiskt sätt att tänka som utan tvekan stött mig i min karriär. Studierna har hjälpt mig att förstå samhällets komplexitet och hur frågor som berör samhället, människor och kultur är svåra och mångfacetterade. Då vi diskuterar samhällsproblem hittar vi inte alltid vad vi uppfattar som enkla lösningar. Det kanske inte alltid finns en logisk förklaring eller ett tydligt samband. Denna insikt har hjälpt mig både vad gäller karriär och privatliv.

Den obligatoriska praktikperioden under kandidatskedet var också ett bra sätt att få relevant arbetserfarenhet redan under studietiden.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom? 

Jag har knutit många betydelsefulla vänskapsband under min tid på Soc&kom, något som inte hade varit möjligt utan en aktiv medverkan i studielivet och föreningsverksamheten.

Bästa studieminnet från Soc&kom? 

Perioden som StudOrgs ordförande år 2014 var både väldigt lärorik och bland det roligaste jag varit med om.

Otaliga timmar av världsförbättring i StudOrg-rummet är också nödvändigt att nämna.

Läs mer om studierna vid Soc&kom och sök om en studieplats i gemensam ansökan 16-30.3.2022.