Bortom kulturell rasism: utmaningar för en antirasistisk sexualundervisning

FORSKNINGSCAFÉ 28.3.2017 kl. 14.15.

Soc&koms nya Visiting Research Fellow Anna Bredström presenterar sin forskning om den antirasistiska sexualundervisningens utmaningar.

Soc&koms Visiting Research Fellow dr. Anna Bredström (Linköpings universitet) undersöker olika aspekter av sexuell hälsa, primärvård och medicin. Hon är i synnerhet intresserad av gränslandet mellan natur och kultur, feministisk intersektionell teori och hur ”ras” och etnicitet konstrueras i medicinsk forskning och praktik.

Bredströms presentation under Soc&koms Forskningscafé bygger på en kritisk granskning av sex stycken nyligen publicerade utbildningsmaterial inom sexuell hälsa som strävar efter att ha en ”normkritisk” agenda, det vill säga som specifikt försöker utmana normer gällande genus, sexualitet, funktionsduglighet, ras och etnicitet. Hon undersöker hur ras och etnicitet framförs i materialet, med specifik fokus på hur koncept så som ”värden”, kultur och tro är sammankopplade med olika kategorier av olikhet.

Bredström intresserar sig för hur materialet försöker flytta fokus bortom uppfattningar om oföränderliga kulturella skillnader och undvika kulturell rasism. Bredström argumenterar dock för att materialet trots försök att undvika reproducering av stereotyper, misslyckas med att ta fram alternativa sätt för att konceptualisera kultur och dess betydelse för sexualitet. Ett mer fruktbart alternativ skulle vara att vända sig till kritisk multikulturalism för att utveckla en sexualundervisning som är både normkritisk och kultursensitiv.

Tillställningen är på engelska.

Välkommen på kaffe och diskussion!

Tisdag 28.3.2017, kl. 14.15, sal 219, Soc&kom, Snellmansgatan 12, Helsingfors

Forskningscafé

Soc&koms forskningscaféer är lättillgängliga tillställningar för att bekanta sig med aktuell forskning vid enheten. Vi dricker kaffe och diskuterar.