Avtalsombudsman Dan Koivulaakso
Dan Koivulaakso studerade sociologi med inriktning etniska relationer, rasism och nationalism vid Soc&kom 2002-2005. Som biämne studerade han journalistik. Vad hände sen? I dag jobbar han som avtalsombudsman på Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL.

Vad gjorde du när du blev färdig med studierna?

När jag färdig med studierna vid Soc&kom åkte jag till Zambia och volontärarbetade med människorättsutbildning och biståndsprojekt i ett halvår. Sedan gjorde jag Places, Spaces and Transnational Relations-magisterprogrammet i socialantropologi vid Tammerfors universitet år 2008.

Exempel på jobb du har haft

Jag jobbade under studietiden på Amnesty som kanslisekreterare och sedan som marknadsföringsansvarig, så studielivet handlade mycket om att få samhällsengagemang, studier och jobb ihopkopplade. Jag jobbade också sommaren jag blev färdig på Soc&koms dåvarande forskningsinstitut FISS under Erland Eklund och skrev en rapport för Soc&koms serier.

Sedan jag blev klar har jobbat bl.a. som kampanjkoordinator på Amnesty, generalsekreterare på en fredsorganisation, utredare på Unicef Indien, koordinator för ett Palestina-biståndsprojekt, ordförande för Vänsterunga, ansvarig för kommunikation- och politikteamet på Vänsterförbundet samt som ombudsman på JHL-facket. Jag har också skrivit en hel del artiklar och två böcker.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Jag jobbar just nu som avtalsombudsman på Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområden JHL. Studierna har på många sätt (teoretiskt) kvalificerat mig för uppdraget som handlar om stora helheter på arbetsmarknaden, förhandlingar samt samhällspåverkan och opinionsbildning.

Utöver mitt jobb är jag också stadsfullmäktigeledamot för Vänsterförbundet och ordförande för granskningsnämnden i Helsingfors.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Det bästa med Soc&kom var bra lärare som var flexibla då jag själv var färdig att skriva mina essäer i tid. Jag fick med mig mycket viktiga redskap för både politiskt och litterärt arbete. Boken Äärioikeisto Suomessa som jag skrev tillsammans med Li Andersson och Mikael Brunila hade nog aldrig blivit av utan att jag börjat följa med nationalistiska och rasistiska grupper under kurser kring temat jag gick på Soc&kom.