Artikel om nyinvandrade mödrars vardag belönades

Akademiforskare Camilla Nordbergs artikel om nyinvandrade mödrar och deras vardag har utsetts till bästa artikel som publicerats i Nordic Journal of Migration Research (NJMR) 2014-2015. Artikeln åskådliggör särskilt de nyinvandrade mödrarnas kontakter med de finländska lokala välfärdstjänsterna.

NJMR:s pris för bästa artikel är ett nyetablerat pris och delades ut för första gången under Nordic Migration Congress i Oslo den 11 augusti 2016. 44 artiklar tävlade om priset, som instiftats i syfte att lyfta fram artiklar som under tidningsåret gjort sig förtjänta av särskild uppmärksamhet.

I prismotiveringen berömmer juryn artikeln för dess begreppsteoretiska omfattning och hur den genom att utveckla begreppet citizenisation as a process bidrar till medborgarskapsteorin.

– Det är roligt att att det sätt man jobbar på och de frågor man brinner för uppskattas, säger Camilla Nordberg som forskar och undervisar i socialt arbete vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Hon tror att en orsak till varför juryn valde hennes artikel var för att uppmärksamma den här formen av etnografisk forskning där vi följer utsatta människor i deras vardagsliv.

– Nära observationer kan synliggöra hur och varför politiska beslut påverkar enskilda individer och grupper på ett ofta oförutsägbart och orimligt sätt.

På frågan om hur hon som forskare upplever skrivprocessen svarar hon att det är en utmaning att skriva kort och komprimerat, men viktigt i en tid då vi omges av allt mera information.

– Samtidigt kan artikelformatet vara väldigt begränsande. Det är frusterande att de akademiska belöningssystemen inte längre värdesätter de långsiktiga och långsamma skrivprocesser som bäst rapporteras i bokform. Vi går därför miste om mycket potentiellt nyskapande forskning. 

Camilla Nordbergs artikel kan läsas i sin helhet på förlaget De Gruyters webbsida.