Analytikern Rasmus Firon

Rasmus Firon studerade på Soc&kom 2008–2013. Hans huvudämne var sociologi, men han studerade mångsidigt och tog kurser i bland annat nationalekonomi, statistik, musikvetenskap, italienska, franska och ungerska vid sidan om. Vad hände sen? Nu jobbar Rasmus Firon med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor på Oxford Research i Stockholm.

Vad gjorde du då du blev färdig?

Jag tog min magisterexamen på Beteendevetenskapliga fakulteten där jag studerade allmän- och vuxenpedagogik – en utmärkt kombination för en utbildningssociolog. Under min tid på Brobergsterrassen kom jag in i några jätteintressanta pedagogiska forskningsprojekt där vi bl.a. undersökte skolelevers språkliga identifikation, språkkunskaper och flerspråkighet samt ett projekt där marginalisering och utanförskap i skolvärlden stod i fokus. Efter några år av jobb i forskningsprojekt parallellt med studierna sökte jag jobb på Helsingfors universitets centraladministration och började våren 2014 på Svenska ärenden – en strategisk utvecklingsenhet som jobbar för universitetets tvåspråkighet, som då fanns vid rektors kansli. Jag jobbade först halvtid medan jag skrev på min gradu och blev sedan heltidsanställd och arbetade i tre år med frågor kopplade till universitetets tvåspråkighet, studentrekrytering, kommunikation och marknadsföring. Jag hann jobba en sväng på universitetets ansökningsservice också. En intressant tid då universitetet genomgick stora förändringar.

Urval av tidigare jobb

Utöver tiden på universitetet – tio år om jag räknar från första studiedagen till sista arbetsdagen – har jag jobbat en del för tredje sektorn, för organisationer som FDUV, Barnavårdsföreningen och Kårkulla, som jobbar med och för personer med olika funktionsnedsättningar. Jag har också haft en del föreläsaruppdrag och bedrivit forskning om frågor kopplade till jämlikhet inom den högre utbildningen. Därtill har jag praktiserat som forskningsassistent på CEREN - The Centre for Research on Ethnic Relations and Nationalism.

Berätta om ditt nuvarande jobb

Jag jobbar med arbetsmarknads- och utbildningsfrågor på Oxford Research i Stockholm. Vi är ett nordiskt konsultföretag inom samhällsanalys och utvärdering som tar fram kunskapsbaserade beslutsunderlag, främst åt kunder i offentlig sektor. Som Finlandskorrespondent för EU-institutet Eurofound ansvarar jag för att bevaka och rapportera om utvecklingen inom arbetsmarknadspolitik, arbetsliv och arbetsvillkor i Finland. På årsnivå blir det ett tjugotal rapporter och artiklar om frågor som berör allt från arbetsmarknadsdialogen till social- och utbildningspolitiska frågeställningar. Därtill jobbar jag med utvärderingar av offentligt finansierade projekt, främst inom utbildnings- och arbetsmarknadsområdet. Det kan vara både nordiska samarbetsprojekt och mer lokala EU-finansierade projekt exempelvis på kommunal nivå i Sverige. Jobbet är mycket mångsidigt och lärorikt!

Hur har dina studier vid Soc&kom stött din karriär?

Jag tror att alla som jobbar med samhällsfrågor har nytta av den sociologiska visionen: att se det generella i det privata, det konstiga i det vanliga; att kliva ur sin egen position och granska sociala frågor ur andra synvinklar för att bättre förstå vad som händer runt omkring oss.

Vad är det viktigaste du tagit med dig från din tid på Soc&kom?

Det är antagligen alla nätverk och kontakter jag byggde upp under studietiden.

Bästa studieminnet från Soc&kom?

Ett roligt studentikost minne var när vi sammanförde de två ämnesföreningar jag var mest aktiv inom – Habitus för sociologer och Didacta för pedagoger – för en gemensam sits.

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?

Vad hän­de sen? Alum­ner be­rät­tar

Soc&kom ger dig färdigheter för livet.

Du som studerat samhällsvetenskaper vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet har kunskaper och färdigheter som uppskattas i arbetslivet.

Vad hände sen? är serien där alumner från Soc&kom berättar om sina jobb och arbetsuppgifter och hur studierna vid Soc&kom stött deras karriär.

Politices kandidater från Soc&kom placerar sig väl på arbetsmarknaden, i många uppgifter inom olika branscher: inom medier, social- och hälsovård, stat, kommun, organisationer samt inom den privata sektorn.

Om du till exempel vill arbeta vid ett ministerium eller inom en biståndsorganisation, jobba med kommunikation eller journalistik, arbeta för olika minoriteters rättigheter, rekrytera arbetstagare, förbättra välmåendet inom organisationer eller jobba med integration av invandrare är Soc&kom ett bra val för dig.

Läs om Soc&koms kandidatprogram i samhällsvetenskaper

Läs fler alumnberättelser i serien Vad hände sen?