2,1 miljoner tilläggsfinansiering för TITA-projektet

Bekämpning av ojämlikhet i en tid av knapphet – Tackling Inequalities in Time of Austerity, alltså TITA-projektet, har fått fortsatt finansiering om 2,1 miljoner euro från Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi. Projektet fortsätter till slutet av år 2020.

TITA-projektet har utvärderat hur förändringar i socialskyddet påverkat ojämlikhet och dess expertis har utnyttjas i förberedelserna av socialpolitiskt beslutsfattande. Under den fortsatta finansieringsperioden 2018-2020 strävar TITA efter att lyfta fram forskningsbaserade nya öppningar i diskussionen om ojämlikhet.

Det är viktigt att projektet har möjlighet att fortsätta att vetenskapligt granska följderna av de stora socialpolitiska reformerna som pågår för tillfället, säger Helena Blomberg-Kroll, professor i socialpolitik vid Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet.

– Kunskap om dessa reformers målsättningar, agendor, legitimitet och effekter är oerhört viktigt både med tanke på enskilda individer och samhället som helhet, säger Blomberg-Kroll.

TITA forskar i ojämlikhet i det finska samhället ur flera olika perspektiv: ekonomi, hälsa, välfärd och individens möjligheter. Projektet utreder vilka mekanismer som skapar ojämlikhet och med hurdan politik man kan motverka detta.

I projektet deltar Åbo universitet, FPA, Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet, Konsumentforskningscentret vid Helsingfors universitet, Östra Finlands universitet, Stockholms universitet och Diakonia yrkeshögskola. För den första perioden 2015-2017 fick forskningskonsortiet 4,5 miljon euro i finansiering från Finlands Akademi.

Dramatiska samhällsförändringar

Från Svenska social- och kommunalhögskolan deltar förutom professor Helena Blomberg-Kroll också universitetslektor Christian Kroll och doktorand Suvi Linnanvirta. Dessutom medverkar ett antal studenter, främst i socialt arbete, som forskningsassistenter inom projektet.

– Vi kommer dels att fokusera på vad som hänt – om något hänt – det finländska välfärdssystemets legitimitet under de senaste tio åren som präglats av relativt dramatiska samhällsförändringar och dålig ekonomi. Utvecklingen i Finland kommer även att jämföras med andra europeiska länder, berättar Blomberg-Kroll.

– Dels kommer vi även att fokusera på aktuella, specifika socialpolitiska reformers legitimitet och effekter. Framför allt kommer vårt fokus att vara på konsekvenserna av att utkomststödets grunddel överfördes från kommunerna till FPA i början av år 2017.

Rådet för strategisk forskning vid Finlands Akademi finansierar samhälleligt betydelsefull forskning som söker konkreta lösningar på stora utmaningar som kräver mångvetenskapliga infallsvinklar.

– Samtidigt får vi en möjlighet att profilera och lyfta upp vår forskning som bedrivs vid Svenska social- och kommunalhögskolan. Den forskning som bedrivs inom ramen för TITA-projektet får stor synlighet och förmedlas till centrala samhällsaktörer, eftersom syftet med denna relativt nya finansieringsform är att öka forskningsresultatens samhälleliga betydelse, säger Blomberg-Kroll.