Aktuellt

9.12.2016

Det redaktionella labbet och Soc&Kom gästas den 9.12 (kl 12.15-14) av forskaren och föreläsaren Maria Edström. Maria är expert på hur kvinnor porträtteras i nya och traditionella medier, och har precis skrivit rapporten ”Räkna med kvinnor” som baseras på en av de mest omfattande undersökningarna på området. Hon kommer på en föreläsning i festsalen att berätta om redaktionella strategier för ett mer jämställt medieinnehåll. Seminariet som är öppet för alla studerande på Soc&Kom heter ”Hur skapas förändring? Erfarenhet av jämställdhetsarbete inom nordisk film, journalistik, reklam och dataspel”.

Jonita Siivonen på Soc&Kom vet mera om besöket, så henne kan du kontakta om du vill kolla upp fler detaljer om evenemanget.

Under 2015 och 2016

ordnas kontinuerligt inom ramen för kurshelheten Computational Journalism (kursansvarig Carl-Gustav Lindén) undervisning i datajournalistik, analysteknik för data från Twitter och Facebook, samt analys av användarbeteende, robotjournalistik, drönar- och sensorjournalistik.

Under 2016

gör en magisterstuderande sin avhandling i samarbete med Labbet, på uppdrag av det europeiska forskningsprojektet RESCUE (projektansvarig Klas Backholm). Temat för avhandlingen är de utmaningar som sociala medier har medfört för olika typer av kriskommunikatörer.

 

 

Tidigare evenemang

I november 2016 drog det Tekes-finansierade projektet Immersive Automation (IA): Automated storytelling, audience engagement and user experience in a news ecosystem igång med en kick-off för de forskare och medieorganisationer som deltar i projektet. Tanken med projektet är undersöka hur redaktioner ska kunna använda automatiska lösningar för att sköta en del rutiner inom nyhetsarbetet, så att redaktionens medarbetare istället ska få mera tid för att göra mera krävande nyheter (se vår forskningssida för mera info). På kick-offen kavlade de involverade forskarna upp ärmarna och diskuterade hur de ska dra igång arbetet, för att på bästa sätt få svar på de forskningsfrågor som finns inom projektet. Har du frågor ska du kontakta Carl-Gustav Lindén som håller i trådarna.

Omtänk är en årligen återkommande lekfull tävling för studerande vid Svenska social- och kommunalhögskolan, yrkeshögskolan Arcada och Södertörns högskola. Målsättningen är att deltagarna skapar en produkt eller ett koncept för framtidens kommunikation och journalistik. Deltagarna är indelade i lag, och blandade så att det i varje lag ingår studerande från alla tre högskolor. Vinnare år 2016 blev teamet bakom innovationen Pressit. Idén med Pressit var att göra om svåra och tunga nyhetstexter till interaktiva spel på nätet. Teamet presenterade som exempel ett spel som tog fasta på flyktingkrisen. Spelaren blev delaktig i krisen och fick samtidigt ta del av information om själva krisen. Vinnarteamet bestod av Henning Eklund, Evelina Kulp, Emil Lagerroos, Inga Pohjolainen, Elin Slättberg och Sofia Westerholm.

Det redaktionella laboratoriet hade huvudansvaret för den tredje nordiska konferensen i datajournalistik, NODA 16, som ordnades i Helsingfors i april 2016. Konferensen erbjöd fortbildning och inspirerande föreläsningar och samlade journalister, utvecklare och mediechefer från hela Norden.

I oktober 2015 lärde the Guardians dataredaktör Helena Bengtsson ut hur man hanterar och analyserar stora datamängder.