Studia Generalia

Helsingfors universitets öppna och avgiftsfria föreläsningar för alla vänner av vetenskap och lärande. På hösten 2023 behandlar föreläsningsserien Studia Generalia teman Frihet samt dess gränser och definitioner.
Frihet

Frihet är en av universitetets viktigaste värderingar: den är grunden för vår autonomi, vår kreativitet och vår ansvarsfullhet. Även det finländska samhället och demokratins ideal bygger till stor del på idén om frihet. Hur kommer friheten till uttryck och hur förverkligas den i vardagen? Hur definierar man frihet? Var går frihetens gränser?

Tidigare Studia Generalia-föreläsningsserier

Studia Generalia-föreläsningar har anordnats sedan 1950-talet. Du kan njuta av tidigare föreläsningsserier som inspelningar!