Språktjänster i korthet

Språktjänster för anställda vid Helsingfors universitet

Enheten Språktjänster stöder universitetet i dess roll som tvåspråkig, internationell och mångkulturell aktör. Vi ansvarar för den interna språkutbildningen för anställda (Intranet) och den interna översättningstjänsten (Intranet) och språkgranskningstjänsten vid universitetet.

Finska för utlänningar

De öppna kurserna i finska ordnas av öppna universitetet (på finska). Om du är student vid Helsingfors universitet, se Finnish for international students.