Språktjänster i korthet

Finska för utlänningar

Språktjänsters öppna kurser i finska ordnas året runt. På kursen läser deltagarna finska i internationella grupper under ledning av yrkeskunniga lärare. Du kan välja en snabbt framskridande intensivkurs eller en kurs där du studerar i lugnare takt. I kurserna ingår förutom undervisningen en hel del självständigt arbete.

Språktjänster för anställda vid Helsingfors universitet

Enheten Språktjänster stöder universitetet i dess roll som tvåspråkig, internationell och mångkulturell aktör. Vi ansvarar för den interna språkutbildningen för anställda (Intranet) och den interna översättningstjänsten (Intranet) och språkgranskningstjänsten vid universitetet.