På jakt efter nya lösningar

Jussi Loponen

Jussi Loponen ansvarar för Fazers forsknings- och utvecklingsverksamhet. Hans råd är att satsa på kvalitet i valet av utbildning:

– Om möjligt ska du välja den bästa utbildningen.

Men när Jussi i tiderna själv valde utbildning var det slumpen som spelade in.

– Det var en tillfällighet att jag kom att studera i Vik. Jag råkade vara med en kompis vid universitets huvudbyggnad när de delade ut ansökningsblanketter, och då fick jag ansökningsguiden till livsmedelsvetenskaper i min hand. På den vägen är jag fortfarande.

Värdefullt med erfarenhet från utlandet

Intresse för studierna i sitt huvudämne spannmålsteknologi fattade Jussi först då han höll på med sin pro gradu-avhandling. Efter pro gradu-avhandlingen blev han övertalad att fortsätta sina studier ända till doktorsexamen.

– Efter det tillbringade jag ett år vid University of Alberta i Kanada tillsammans med min familj. Med tanke på min karriär var kanske just året i Alberta den viktigaste etappen.

Enligt Jussi lönar det sig att skaffa internationell erfarenhet.

– Att arbeta eller studera utomlands vidgar vyerna och ger mod.

Det som Jussi bär med sig från grundstudierna är grundläggande kunskap inom sitt område. Specialkompetens införskaffade han under påbyggnadsstudierna och särskilt under året i Kanada.

– Utöver gedigen branschkompetens behöver man i det här yrket vara kreativ, ihärdig, tålmodig och kunna lösa problem.

Leder forskningsteam

Jussis arbete har fortfarande många kontaktytor till vetenskap och universitetet. Han leder Fazer-koncernens forskningsteam med ambitionen att använda det nyaste inom vetenskap och forskning för att tjäna företaget och dess kunder.

– Varje vecka föds det nya lösningsförslag i vårt team. De kan hänga ihop med till exempel ny tillverkningsteknologi, produkternas näringsinnehåll eller nya produktkoncept.

En typisk arbetsvecka består för Jussis del av möten, att föra vidare olika projekt och att träffa interna och externa samarbetspartner.

– Ofta blir det även någon resa eller testdag i samarbete med produktutvecklingen, berättar Jussi.