Forskningssamarbete med företag

Söker du en forskare för forskning eller en samarbetspartner för ett projekt? Den vetenskapliga forskningen vid universitetet vilar på en bred grund som möjliggör ett mångvetenskapligt och branschöverskridande samarbete med stora och små företag och organisationer inom olika områden. Helsingfors universitet deltar ständigt i flera forskningssamarbeten. Experterna vid universitetets enhet för forskningstjänster har bred erfarenhet av hur man söker finansiering och bedömer och utnyttjar forskningsrön inom olika sektorer.