Science and Business in Dialogue
Företag och aktörer inom näringslivet, välkomna att utveckla samarbetet mellan forskningen och näringslivet inom olika vetenskapsområden! Science and Business in Dialogue för samman nyckelpersoner från universitetet, företag och statsförvaltningen kring olika teman för att de tillsammans ska kunna komma fram till nya svar på aktuella utmaningar.

Science and Business in Dialogue är en evenemangsserie och ett nätverk som rektorn står värd för. Tanken är att dela med sig av konkreta exempel på samarbete mellan affärslivet och forskningen samt tips om nya möjligheter till samarbete. Vi vill främja nätverk mellan forskare och näringslivet och tillsammans reflektera kring hur samarbetet kan utvecklas. För universitetet är nätverket också en viktig kanal för att inhämta kunskap om företagens behov av utbildning och forskning och för att få respons på erfarenheter av samarbete.