För Framtiden

Tillbaka till Alumnföreningens framsida =>

Styrelsens ordförande Arja Suominens hälsning i Alumnföreningens medlemsbrev 2017.

Bästa medlemmar av Alumnföreningen,

Vi står inför det första året av föreningens nya treåriga strategiperiod. Stöttepelarna i vår strategi är desamma, men vi har finslipat våra mål i och med att högskolevärlden – och världen – har förändrats. Vi vill leva med vår tid och betona de mål som vi upplever att är viktigast just nu. Vi anser att samarbetet med universitetet är mycket viktigt. Det är Helsingfors universitet som varit språngbrädan till arbetslivet för oss alla. Partnerskapsarbetsgruppen i Alumnföreningens styrelse engagerar sig starkt i hur vi kunde intensifiera och fördjupa samarbetet.

Under de senaste åren har alumnerna oroat sig i synnerhet för sysselsättningsmöjligheterna för unga akademiskt utbildade. Vi vill med vår verksamhet aktivt skapa en bro mellan studielivet och arbetslivet. I en anda av kritisk vänskap söker vi sätt att utveckla undervisningen så att studenterna klarar sig optimalt i konkurrensen och lyckas hitta jobb. Det är oroväckande att cirka 50 000 personer i Finland med högskoleexamen inte har jobb som motsvarar deras utbildning. Det är slöseri med resurser och mycket frustrerande för unga nyutexaminerade. Vi vill också främja utvecklingen av vetenskapsuniversitetet. Vårt universitet har placerats högt på internationella rankningslistor och vi hoppas att trenden fortsätter. Högklassig forskning skapar förutsättningar för samarbete med olika sektorer i samhället. Alumnerna har goda möjligheter att främja detta samarbete och dra nytta av forskningsresultat i sin egen verksamhetsmiljö. Låt oss utmana oss själva och våra arbetsgivare att använda forskningsbaserad kunskap och därmed öka dess inflytande. Under det gånga året har vi diskuterat mycket om ifall föreningen borde ta ställning offentligt och kritiskt till universitetets strukturreform. Vi kom ändå fram till att vi är universitetets vänner, om än kritiska sådana. Vi tycker att vänskap innebär att vi går igenom frågorna direkt med universitetet och att vi också framför våra kritiska åsikter direkt. Vi stöder universitetet på dess väg av svåra kostnadsbesparingar och vi förmedlar medlemmars önskemål och bekymmer gällande utvecklingen. Samtidigt funderar vi på hur vi kan främja medelsanskaffningen som nu blir allt viktigare för universitetet.

Vi arbetar för framtiden, men med tanke på motivationen är det viktigt att vi upplever att vi inte bara ger, utan att vi också får tillbaka. De senaste åren har föreningen satsat på ett mångsidigt evenemangsutbud. Över hälften av föreningens medlemmar deltar i minst ett alumnevenemang om året, och upplever dem som väldigt berikande. Vi får energi, träffar nya intressanta människor och lär oss nytt. Vi har även arbetat för att grunda de första internationella alumnklubbarna, vilket är viktigt även i framtiden. Tidigare styrelsemedlemmen Reetta Räty sammanfattade föreningens betydelse på ett bra sätt. Låt oss bygga broar och skapa samhörighet för framgången av såväl vår förening som universitetet! Vi är universitetets vänner, om än kritiska sådana.

Arja Suominen
direktör för kommunikation och samhällsrelationer vid Finnair
styrelseordförande för Alumnföreningen