Egen aktivitet och karriärplanering bär frukt

Jenni Jaakkola Fazer

Välmående och näring intresserar produktionschef Jenni Jaakkola på Fazer Kvarn.

– Det var intresset för dessa två som gjorde att jag fattade intresse för livsmedelsbranschen, berättar Jenni om orsakerna till att hon sökte sig till Vik.

Hon studerade livsmedelsvetenskaper med spannmålsteknologi som huvudämne.

– Det som jag gillade mest var att studierna var så mångsidiga och praktiskt inriktade. Vi hade till exempel olika projekt där vi skulle planera och tillverka olika livsmedel i grupper, minns Jenni.

Hittade sin inriktning under studierna

När Jenni inledde sina studier hade hon inte något visst yrke i sikte. Men när studierna framskred märkte hon att livsmedelsproduktion och livsmedelsutveckling var det som intresserade henne mest.

– En karriär inom livsmedelsproduktion och produktutveckling började intressera mig mer än forskarbanan.

Jenni arbetade med produktutveckling på Fazer Kvarn redan under studierna, vilket vittnar om hennes målmedvetna karriärplanering och starka intresse för branschen. Hon skrev också sin pro gradu-avhandling för samma arbetsgivare, och efter det ledigförklarades händelsevis ett moderskapsvikariat som produktionschef.

Mångsidiga arbetsuppgifter

Som produktionschef vid Fazer Kvarn leder Jenni Jaakkola produktionen tillsammans med arbetsledarna och har ett tätt samarbete med kvalitetssäkringen och försäljningen.

– Det finns egentligen ingen typisk arbetsdag, utan arbetsdagarna består av många varierande uppgifter.

Studierna i spannmålsteknologi gav goda förutsättningar för Jennis nuvarande jobb.

– Det var studierna som gav mig insikt i material och processer. Även mina studier i livsmedelsekonomi har visat sig vara mycket nyttiga, berättar Jenni. Hennes arbete kräver dessutom goda färdigheter i kommunikation och förmåga att prioritera.

Slutligen ger Jenni några goda råd till dem som söker jobb:

– Kontakta direkt nyckelpersoner inom företag som intresserar dig, till exempel alumner i din bransch. Det lönar sig också att nätverka och delta i olika evenemang.