Sweden Alumni Club
Sweden Alumni Club är ett tvärvetenskapligt nätverk som grundats av alumner vid Helsingfors universitet och som erbjuder Helsingfors universitets alumner i Stockholmsregionen och Sverige, oavsett bakgrund och yrkesroll, möjligheten att hålla kontakt med varandra och med universitetet.

Vill du bli medlem? Kontakta oss via alumni(at)helsinki.fi
Alumnerna berättar

Sverige och Finland binds inte bara samman av historien utan också av Östersjön. Det verkar dock lättare att korsa Östersjön västerut än österut, vilket syns i såväl studenters som forskares rörlighet. Alumnklubben i Stockholm vill också bidra till att sprida kunskap om Finland och om universitetet och studiemöjligheter i Finland.   

”Trettio års erfarenhet i Sverige har visat att det finns behov av att öka kunskapen om Finland på många områden. Jag tror att den lokala alumnklubben med dess breda kontaktnät kan bidra här. Vårt mål är att vara ambassadörer för Helsingfors universitet i Sverige och att sprida information om det akademiska Finland.”

Kate Sevón,

ordförande

Klubbens styrelse

Klubbens styrelse 2022:

Kate Sevón (ordförande)
Reija Andersson Tuomaala
Anne Appehl
Rasmus Firon
Kirsi Lehtoviita
Nicola Nymalm
Ragna Rönnholm
Barbro Widing

Program

Sweden Alumni Club, Helsingfors universitets lokala alumnklubb i Sverige, grundades den 24.8. 2017. Värdar för mötet var rektor vid Helsingfors universitet Jukka Kola och Gunvor Kronman, VD för Hanaholmen - kulturcentrum för Sverige och Finland.

P.g.a. pandemin har verksamheten legat nere från mars 2020 t.o.m. 2021.

Nu välkomnar vi igen gamla och nya medlemmar till intressanta evenemang inom kultur, vetenskap och näringsliv, och till social samvaro och nätverkande.

 

2022 har klubbens medlemmar hittills bjudits in till två evenemang arrangerade av vår samarbetspartner Samfundet Sverige-Finland:

29.3. ”Är det krig svenskarna vill ha?” Salongssamtal om Ålandskrisen och relationen mellan Sverige och Finland för 100 år sedan, och grundandet av Åbo akademi.

7.4. ”Med dubbla perspektiv”. Besök på Nationalmuseum. Överintendent Susanna Petterson berättar om likheter och skillnader i svenskt och finländskt museiliv, visning av samlingarna.