Sweden Alumni Club
Sweden Alumni är ett tvärvetenskapligt nätverk som ger Helsinfors universitet alumner runt Stockholmsregionen och mer allmänt Sverige möjlighet att hålla kontakten med varandra och med universitetet.

Vill du bli medlem? Kontakta oss via alumni(at)helsinki.fi
Kom med i klubb aktiviteter

Sverige och Finland binds inte bara av historien utan också av Östersjön. Det verkar dock lättare att korsa Östersjön västerut än österut, vilket syns i såväl studerandenas som forskarnas rörlighet. Det finns mer intrång mot Sverige än därifrån till Finland. För att jämna ut denna obalans inrättades en lokal klubb i Stockholm 2017.

Vill du bli medlem? Kontakta oss via alumni(at)helsinki.fi

Trettio års erfarenhet från Sverige har visat att det finns behov av att öka kännedomen om Finland på många områden. Jag tror att den lokala klubben har mycket att göra här. Vårt mål är att vara lokala ambassadörer vid Helsingfors universitet i Sverige och sprida information om akademiska Finland.
Styrelsen 2020

Styrelsen 2020

Rasmus Firon (ordförande)

Kate Sevon
Reija Andersson Tuomaala
Anne Appehl
Kirsi Lehtoviita
Nicola Nymalm
Ragna Rönnholm
Barbro Widing