Om Medborgarbarometern

Helsingfors universitets medborgarbarometer är en webbpanel, vilket innebär att samma människor följs över tid och regelbundet besvarar enkätfrågor.