Kontakta oss

Kontakta oss som jobbar med Medborgarbarometern.

Medborgarbarometern genomförs tillsammans med Institutet för Humaniora och Samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet (HSSH).

Du kan kontakta oss på adressen: kansalaisbarometri@helsinki.fi.

Vi som jobbar med Medborgarbarometern är:

Åsa von Schoultz

Professor i allmän statslära

Mikko Mattila

Professor i allmän statslära

Jaakko Hillo

Universitetslektor

Josefina Sipinen

Forskardoktor

Daniel Kawecki

Doktorand

Veikko Isotalo

Doktorand

Theodora Helimäki

Doktorand

Julius Lehtinen

Politices magister, teknisk assistent