Vanliga frågor

Vanliga frågor om Helsingfors universitets medborgarbarometern.

Vad är Medborgarbarometern?

Helsingfors universitets Medborgarbarometer är en webbpanel avsedd for forskning. En webbpanel består i praktiken av en grupp personer som är villiga att regelbundet besvara enkätfrågor på webben. Inbjudan till varje enkät skickas till deltagarna via e-post. Frågorna i Medborgarbarometern handlar om varierande samhällsrelevanta ämnen.

Varför ska jag delta?

I Medborgarbarometern är allas åsikter och erfarenheter lika viktiga. Dina svar är viktiga oberoende var du bor, hur gammal du är, eller vilka åsikter du har. Genom att delta i Medborgarbarometern bidrar du till forskning om det finländska samhället. Vi är intresserade av människors värderingar, åsikter och erfarenheter. Medborgarbarometern är viktigt för forskare med olika inriktning och intressen.

Hur hanteras mina uppgifter?

Den personliga integriteten är mycket viktig för oss som jobbar med Medborgarbarometern. E-postadresser och information som gör det möjligt att koppla information om svarspersoner till enskilda svar sparas mycket säkert och skilt från det data som används för forskning. De datafiler med svar som används av forskare för analyser och för att dra slutsatser innehåller inga e-postadresser eller annan information som gör det möjligt att identifiera enskilda svarspersoner. Du kan läsa mer om hur vi hanterar data i vårt dataskyddsmeddelande.

Hur används mina svar?

Svaren i Medborgarbarometern används för vetenskaplig forskning och resultaten publiceras i olika sammanhang och format, t.ex. i vetenskapliga tidskrifter, populärvetenskapliga rapporter eller i medier. Oberoende av formatet kommer det aldrig att vara möjligt att identifiera den som deltar i Medborgarbarometern, eller att koppla svar till enskilda svarspersoner.

Hur vet jag att detta är en seriös undersökning?

Medborgarbarometern genomförs tillsammans med Institutet för Humaniora och Samhällsvetenskap vid Helsingfors universitet (HSSH). Syftet med Medborgarbarometern är att främja nydanande samhällsrelevant forskning. Genom att regelbundet över en längre tidsperiod låta människor svara på frågor om samhällsrelevanta ämnen, gör vi det möjligt att skapa unik kunskap om hur samhället utvecklas och hur finländare reagerar på förändringar som sker i hemlandet och i omvärlden.