Vad är Medborgarbarometern?

Läs mer om Helsingfors universitets medborgarbarometern.

Helsingfors universitets medborgarbarometer är en webbpanel, vilket innebär att samma människor följs över tid och regelbundet besvarar enkätfrågor. Deltagarna i medborgarbarometern får några (3–5) gånger per år en inbjudan till en webbenkät skickad till sin e-postadress. Enkäterna är alltid korta och tar allmänhet 3–10 minuter att besvara.

Medborgarbarometern startas upp under 2023 och målet är att samla ett stort antal vuxna finländare runt om i hela landet som genom sitt deltagande bidrar till forskning vid landets ledande universitet. Medborgarbarometern upprätthålls av Institutet för Humaniora och Samhällsvetenskap (HSSH) vid Helsingfors universitet.

Panelstudier som Medborgarbarometern är viktiga för forskning och ger en unik möjlighet att följa samma människor under en längre period, för att till exempel studera attityder före och efter en specifik händelse i omvärlden, eller kanske hur åsikter förändras när individer blir äldre, byter yrkesinriktning eller flyttar till en annan del av landet.

Att delta i Medborgarbarometern är frivilligt och man kan när som helst avsluta sitt deltagande. Vi har ett mycket strikt protokoll för hantering av personuppgifter. Alla enkätsvar behandlas i pseudonymiserad form i den forskning som görs på materialet, och alla e-postadresser och andra personuppgifter skyddas i enlighet med den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer om hur vi hanterar den data vi samlar in i vårt dataskyddsmeddelande.