Hur fungerar Medborgarbarometern?

Hur fungerar Helsingfors universitets medborgarbarometern.

I Medborgarbarometern är allas åsikter och erfarenheter lika viktiga. Dina svar är viktiga oberoende var du bor, hur gammal du är, eller vilka åsikter du har. Genom att delta i Medborgarbarometern bidrar du till forskning om det finländska samhället. Vi är intresserade av människors värderingar, åsikter och erfarenheter. Medborgarbarometern är viktigt för forskare med olika inriktning och intressen.

Det krävs inga förkunskaper och det är viktigt att människor med olika bakgrund och erfarenheter deltar, för att våra undersökningar ska bra som möjligt ska motsvara det finländska samhället.

Att vara med i medborgarbarometern innebär att du några gånger per år, vanligtvis 3-5 gånger, får en inbjudan till en webbenkät skickad till din e-postadress. Genom att klicka på länken i mejlet kommer du till den aktuella enkäten.

Enkäterna är alltid korta. Det tar i genomsnitt 3–10 minuter att besvara frågorna. Enkäterna kan besvaras på en apparat som är ansluten till internet, t.ex. telefonen, paddan eller datorn.

Vi lottar regelbundet ut priser bland de som deltar i våra undersökningar.

Svaren i Medborgarbarometern används för vetenskaplig forskning och resultaten publiceras i olika sammanhang och format, t.ex. i vetenskapliga tidskrifter, populärvetenskapliga rapporter eller i medier. Oberoende av formatet kommer det aldrig att vara möjligt att identifiera den som deltar i Medborgarbarometern, eller att koppla svar till enskilda svarspersoner.

Att delta i Medborgarbarometern är frivilligt och genom att gå med förbinder dig inte till någonting. Du kan närsomhelst välja att avsluta ditt deltagande. Om du inte längre vill vara en del av Medborgarbarometern eller om du vill uppdatera din e-postadress kontakta oss på medborgarbarometern@helsinki.fi.