MOOC-kurs: En kultur-, åskådnings- ock språkmedveten skola: gemenskap, undervisning och bedömning

En kultur-, åskådnings- och språkmedveten skola: gemenskap, undervisning och bedömning (5 sp) är avgiftsfri, forskningsbaserad utbildning som i synnerhet riktar sig till lärare och lärarstuderande

. På kursen förs referentnätdiskussioner med de andra deltagarna och utförs uppgifter som konkret anknyter till lärarjobbet. Det mångsidiga kursmaterialet består av videor, poddar, undervisningstexter och artiklar som man också kan ta del av på kursplattformen. Vi uppmanar intresserade att delta i kursen till exempel med en kollega eller studiekamrat, om möjligt, eftersom en del kursuppgifter kan utföras i par.

Kursens tidsschema och studieform

Kursen är en MOOC-kurs som studerande kan slutföra i egen takt enligt sitt tidsschema så länge kursen är öppen, dvs. 24.1.-15.6.2022. Kursen ordnas på plattformen mooc.helsinki.fi. Kursen innehåller två referentnätdiskussioner som sker skriftligt på plattformens forum. Även referentnätdiskussionerna kan föras när som helst så länge kursen är öppen.

Kursens centrala mål

 • främja lärarens och skolans pedagogiska kompetens när det gäller kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet
 • ge lärare förutsättningar att beakta K2 målen för mångsidig kompetens (kulturell och kommunikativ kompetens) i GLP och genomföra en språkmedveten och flerspråkig pedagogik
 • erbjuda perspektiv på en kritisk kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet relaterad till läromedel och användning av dem
 • erbjuda tips för ett forskningsbaserat och praktiskt perspektiv på flerspråkig pedagogik och stöd för lärande
 • stödja likabehandling i skolan

Kursens centrala innehåll

 • kultur, åskådning och språk som begrepp för utveckling av skolan
 • beaktande av mångfald i skolans verksamhetskultur
 • pedagogik för social rättvisa
 • val, redigering och användning av kultur-, åskådnings- och språkmedvetna läromedel
 • språkmedveten och flerspråkig pedagogik
 • stöd för nya elevers lärande på ett språkmedvetet sätt
 • stöd för och bedömning av lärande ur kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhetens perspektiv

Anmälningstiden till kursen har börjat och går ut 15.6.2021. Anmäl dig till kursen här.