Studiematerial för kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning

Inom materialprojektet produceras studiematerial för kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning och för tilläggsutbildning och fortbildning för lärare.

Det material som produceras inom projektet är öppet tillgängligt och avgiftsfritt.

Webbportalen Dialogikasvatus.fi

Dialogikasvatus.fi är en webbportal som erbjuder verktyg för kultur- och åskådningsmedveten fostran. Avsikten är att webbportalen ska stödja lärarna och fostrarna i deras dagliga arbete och erbjuda verktyg och fräscha perspektiv för att stärka kultur- och åskådningsmedveten fostran.

Portalen innehåller material som olika aktörer producerat samt aktuell information om utbildningar och andra aktuella nyheter inom dialogfostran. För att göra det lättare att hitta lämpligt material har materialutbudet delats upp på sex olika huvudteman: mångfald i vardag och fest, att stödja barns och ungas identitet, religions- och åskådningsdialog, att möta utmanande situationer, Tähtijengi – kielen supersankarit (ungefär Stjärngänget – språkets superhjältar) samt emotionella och kommunikativa färdigheter. I webbportalen publiceras också de nyproducerade materialen från projektet KUPERA, nämligen läroboksserien Tähtijengi och Handbok för fostrare: ABC i åskådningsdialog.

Efter projektets slut fortsätter föreningen Kulttuuri- ja uskontofoorumi FOKUS ry ansvara för webbplatsen, med start den 1 juli 2020.

Bekanta dig med webbportalen: www.dialogikasvatus.fi

Studiematerialet Tähtijengi

Studiematerialet Tähtijengi består av en serie övningsböcker i finska språket. Övningarna har differentierats enligt elevens kunskapsnivå i finska. Materialet kan därför användas såväl på lektionerna i modersmål och litteratur som på lektionerna i finska som andraspråk. Materialet lämpar sig bra även för förberedande undervisning. Det består av tre böcker: en för årskurserna 1–2, en för årskurserna 3–4 och en för årskurserna 5–6.

Utgångspunkten för Tähtijengi är språkmedvetenhet, vilket kan ses i böckernas struktur, uppgiftstyperna, temana och i hur Tähtijengi gläds över skolornas flerspråkighet och uppmuntrar till att använda alla språkresurser. Tähtijengi-övningarna fokuserar på ordförråd, finska språkets strukturer, färdigheter att urskilja textgenrer, läsförståelse och färdigheter att producera text. Temana för uppgifterna har planerats så att de stöder innehållet i andra läroämnen.

Studiematerialet Tähtijengi: www.dialogikasvatus.fi/tahtijengi och biblioteket för öppna lärresurser (aoe.fi).

Handbok för fostrare: ABC i åskådningsdialog

Avsikten är att materialet ABC i åskådningsdialog ska stärka dialogism samt kultur- och åskådningsmedveten undervisning. Fokus ligger på att producera en dialog ur fostrarens perspektiv: Exempelvis: Vad bör läraren beakta vid facilitering av en åskådningsdialog? Förutom att publikationen ger olika anvisningar förklarar den också begreppet åskådningsdialog och ger exempel på hur man kan föra en sådan dialog. Handboken är till hjälp för lärare i årskurserna 1–6 och årskurserna 7–9, men även för andra fostrare. Den har tre delar: Vad är åskådningsdialog?, Dialoganvisningar och Dialogövningar.

Utgångspunkten för kulturfostran och fostran till åskådningsdialog är att utveckla kompetens relaterad till kulturell och åskådningsmässig mångfald, vilket är någonting mer än att bara tillägna sig kunskap. Handboken erbjuder verktyg för detta genom att ge konkreta exempel och genom att uppmuntra övning och deltagande för att livskompetens med anknytning till mångfald ska få utvecklas i genuina möten.

Dialogen mellan kulturer och åskådningar är en lärandeprocess som handboken vill att också fostrarna ska delta i. Innan du kan undervisa någonting alls om eller för denna dialog, måste du själv uppleva vad den är.

Materialet publiceras våren 2020 på adressen www.dialogikasvatus.fi