Kultur-, åskådnings- och språkmedveten skola: gemenskap, undervisning och bedömning (5 sp)

Allmän introduktion

Målgrupp: lärare, speciellt inom grundundervisning och gymnasium, samt lärarstudenter

Genomförande: MOOC-nätkurs

Kursbeskrivning: Kultur-, åskådnings- och språkmedveten skola: gemenskap, undervisning och bedömning (5 sp) är en avgiftsfri, forskningsbaserad fortbildning syftad speciellt för lärare och lärarstudenter. Under kursen deltar man i diskussioner med jämlikar och utför uppgifter som anknyter konkret till lärarjobbet. Det mångsidiga kursmaterialet innehåller videor, diverse artiklar och en podcast på kursplattformen.

Prestationssätt: Kursen presteras genom att sätta sig in i kursmaterialet, utföra fyra kursuppgifter och delta i två diskurssioner.

Tidtabell: ​ Kursen öppnas 1.9.2021 och stängs 7.12.2021.

​Kunskapsmål:

Efter genomfört studieavsnitt kan deltagaren

  • betrakta läromedel och deras användning från en kritisk kultur-, åskådnings- och språkmedveten synpunkt
  • producera kultur-, åskådnings- och språkmedvetna läromedel och bedömningsmaterial
  • förstärka sin egen kunskap om läroplanens K2-mål (kulturell och kommunikativ kompetens) och tillämpa dem på sin egen undervisning
  • förstå hur man som lärare kan stöda likvärdighet i skolgemenskapen

​Innehåll:

  • kulturkritisk pedagogik
  • kultur, åskådning och språk som begrepp för skolans utvecklande
  • iakttagande av skolgemenskapens mångfald i skolans verksamhetskultur
  • kultur-, åskådnings- och språkmedveten användning, behandling och producering av läromedel
  • språkmedveten och flerspråkig pedagogik

Utbildningen finansieras av Utbildningsstyrelsen och den är avgiftsfri för alla deltagare. Efter en genomfört kurs får man ett OpenBadge-betyg av 5 studiepoäng. Studenter inom Helsinfors universitets pedagogiska fakultet kan inkludera kursen i sina studier.

Välkommen med!

Vidare information: kupera-info@helsinki.fi

Henri Satokangas, projektplanerare, henri.satokangas@helsinki.fi, 050 5226767

Marja Tamm, projektledare, marja.tamm@helsinki.fi, 050 3119 302