Webbkurs om kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i undervisningen

Kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i undervisningen är en webbkurs för tilläggsutbildning och fortbildning för lärare och fostrare

. Webbkursen ordnas som en MOOC-kurs och deltagarna genomför den självständigt. MOOC-kurserna ordnas av Helsingfors universitet och är öppna för alla. Den aktuella kursen är uppbyggd kring expertföreläsningar och erbjuder forskningsbaserade perspektiv på kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhet i lärarskapet samt praktiska tips för skolans vardag.

Kursens centrala innehåll:

  • att bekanta sig med grundprinciperna för kultur-, åskådnings- och språkmedveten undervisning och med de teoretiska perspektiven relaterade till dem
  • att reflektera över lärarens konkreta arbete bland annat ur perspektivet för olika språk-, kultur- och åskådningsminoriteter
  • att sätta sig in i forskningslitteraturen och lagstiftningen om bland annat jämlikhetsperspektiv i undervisningen
  • kursuppgifterna vägleder den studerande att med hjälp av materialen granska och planera sitt eget lärarskap.

Logga in som gäst eller med ditt användarnamn och bekanta dig med kursen här. (Endast på finska)