Utvärderings- och forskningsgrupp

Utvärderingsgruppen inom KUPERA:s utvärderings- och forskningsprojekt har ett nära samarbete med forskningsteamet inom projektet.

Projektledaren för KUPERA Marja Tamm, projektchef vid HEA, undersöker kultur-, åskådnings- och språkmedvetenhetens betydelse för utvärdering av lärandet och i synnerhet frågor som rör jämlikhet i fråga om bedömningsmaterialen och behovet av att redigera dem. Doktoranderna Henri Satokangas, Salla-Maaria Suuriniemi och projektplaneraren Anita Jantunen undersöker frågor relaterade till språkmedvetenhet och flerspråkighet samt olika sätt att framställa kulturer och åskådningar i läroböckerna. Professor Arto Kallioniemi och professor Risto Hotulainen är ansvariga forskare för projektet.

Utvärderingsgruppen, KUPERA:s utvärderings- och forskningsprojekt

 • ordförande, professor Arto Kallioniemi, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
 • sekreterare, projektchef Marja Tamm, Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet
 • universitetslektor Maria Alholm, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
 • professor Pirjo Hiidenmaa, Humanistiska fakulteten, Helsingfors universitet
 • biträdande professor Risto Hotulainen, Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet
 • projektplanerare Anita Jantunen, Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet
 • universitetslektor Marjaana Kavonius, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
 • universitetslektor Saila Poulter, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
 • universitetslektor, docent Eero Salmenkivi, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet
 • doktorand Henri Satokangas, Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet
 • doktorand Salla-Maaria Suurniemi, Centret för utbildningsevaluering HEA vid Helsingfors universitet
 • professor Liisa Tainio, Pedagogiska fakulteten, Helsingfors universitet