Språkundervisning

I DigiTala-forskningprojektet utnyttjas expertis i språkdidaktik, muntlig språkfärdighet och Gemensam europeisk referensram för språk av Helsingfors universitet.

Vi utvecklar nya uppgiftstyper och bedömningskriterier för bedömning av muntlig språkfärdighet. I praktiken samlar vi talprov från studerande som sedan bedömas av utbildade experter. Med hjälp av materialet kan en taligenkänningsapparat läras ut. Apparatens uppgift är i framtiden att bedöma talprestationer automatiskt. Vi kartlägger uppfattningar om verktyget som utvecklas hos lärare, studerande och andra aktörer.

Muntlig språkfärdighet är en väsentlig del av den kommunikativa uppfattningen om språkkunskaper enligt grunderna för gymnasiets läroplan. I studentexamens språkprov saknas det ändå ett delprov för talande. Målet med det digitala verktyget som utvecklas i projektet är att möjliggöra bedömning av muntlig språkfärdighet i stora och viktiga prov. Digital bedömning fungerar vid sidan av bedömning gjord av en människa, och den effektiverar och standardiserar språkundervisning.

Forskare i denna projektgrupp är Raili Hildén, Anna von Zansen och Milla Sneck.