Studerande berättar

Hur känns det att studera vid kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper? Bekanta dig med våra studerandes berättelser.
Studera samhällsvetenskaper på svenska
Tuukka Kainulainen

Vem är du och vad studerar du?

Tuukka, 21 år gammal, studerar rättsvetenskap och statskunskap med förvaltning för andra året. Har också tagit några kurser i journalistik och kommunikation.

Vad fick dig att söka till just detta område?

Min huvudsakliga inriktning är rättsvetenskap. I gymnasiet var jag intresserad av samhälleliga frågor, politik, journalistik och ekonomi. På Soc&kom kan man studera flera ämnen som har med de här frågorna att göra, och man väljer sin inriktning först i slutet av första året. Jag hade inte tänkt läsa rättsvetenskap men det visade sig vara ett riktigt intressant ämne.

Vad har varit det bästa med dina studier?

Det mångsidiga kursutbudet. Man har möjlighet att ta en hel del valfria kurser också från andra fakulteter. På Soc&kom har vi ganska bra möjligheter att välja kurser enligt våra egna intressen, något som jag tycker att är trevligt.

Nämn en särskilt trevlig, utmanande eller minnesvärd kurs.

Smocka, vi jobbade tre veckor i en övningsredaktion som journalister med olika roller. Det var en intensiv men givande kurs, man fick en bra bild av hur det är att jobba som journalist.

Hur har du upplevt distansstudier?

Det har varit lättare att kombinera studierna med jobb, hobbyer och föreningsverksamhet. Om man har inbandade föreläsningar på någon kurs så lär man sig till och med bättre än då man har vanliga föreläsningar. Men visst är det tråkigt när man inte kan träffa sina vänner i skolan. Det har också varit svårare att skilja mellan jobb och fritid.

Dina tankar om att få arbete?

Samhällsvetare har väldigt breda möjligheter i arbetslivet, och samhällsvetarna är ganska utspridda på arbetsmarknaden. Allt flera jobbar på privata sektorn. Jag skulle själv vilja jobba med politik eller på gränsytan mellan den offentliga och privata sektorn.

Har du fortsatt med några av dina egna hobbyer eller fick du nya hobbyer genom dina universitetsstudier eller studiekompisar?

Jag har fortsatt med min hobby landsvägscykling. Jag har också använt UniSports tjänster. UniSport är ett förmånligt alternativ för studenter, det är trevligt att kundkretsen består av andra studerande. Jag har också blivit aktiv inom föreningsverksamhet och studentpolitik.

Hur bor du som studerande?

Jag bor i en HOAS-lägenhet tillsammans med två vänner. Hyran är billig och det tog inte länge att hitta en bostad. Nationerna har också billiga bostäder. Man kan också söka bostäder via t.ex. Svenska litteratursällskapet.

Vilken myt om universitetsstudier skulle du vilja bryta?

Tröskeln mellan gymnasiet och universitetet var inte lika stor som jag hade tänkt.

Dina tips till hur man kan förbereda sig för att söka in eller för inträdesprov?

Glöm inte att ta hand om dig själv. Om det känns svårt att börja läsa, försök indela arbetet i flera mindre bitar. Det lönar sig också att belöna sig själv efter att man har fått något gjort!

Maija Koivistoinen

Vem är du och vad studerar du?

Jag är Maija Koivistoinen och jag studerar för sjätte året statskunskap med förvaltning. Jag blev politices kandidat från Soc&kom från kandidatprogrammet i samhällsvetenskaper i år och studerar nu i magisterprogrammet i samhällsvetenskaper.

Vad fick dig att söka till just detta område?

Jag studerar alltså statskunskap med förvaltning. Jag har alltid varit intresserad över samhälle och politik, och jag skrev samhällslära i gymnasiet osv. Statskunskap känns som en väldigt allmän vetenskapsinriktning och har mycket med politik att göra och därför valde jag den inriktningen.

Vad har varit det bästa med dina studier?

En av de bästa sakerna har varit att få möjligheten att åka på utbyte till Frankrike.

Nämn en särskilt trevlig, utmanande eller minnesvärd kurs.

En som jag kommer jättebra ihåg är "politikens och förvaltningens teori" för den är egentligen två kurser och därför väldigt arbetsdryg, men även givande och skönt att man har klarat den!

Hur har du upplevt distansstudier?

Jag läser spanska och språkkurserna kan vara lite konstiga online, men jag tycker att kursen har ordnats i en ganska bra balans: lite mera självständiga uppgifter och enbart en timme på Zoom. Vi har också staskunskapsseminarier online där man måste diskutera och jag tycker att det har gått bra. Förstås är man mera ensam nu.

Dina tankar om att få arbete?

Jag gjorde min praktik på Finlands ständiga representation vid Europarådet, som kan alltså betraktas som Finlands ambassad vid Europarådet som alltså är en människorättsorganisation mellan 47 stater. Jag skulle vilja göra nånting inom den offentliga sektorn, kanske vara sakkunnig för t.ex. EU- och/eller jämlikhetssaker. Just nu har jag en positiv känsla om att hitta jobb.

Har du fortsatt med några av dina egna hobbyer eller fick du nya hobbyer genom dina universitetsstudier eller studiekompisar?

Före corona gick jag mycket på UniSport, som är alltså ett jättebilligt alternativ om man vill fara på gymmet eller typ gruppmotionera. Jag har också varit med i studentpolitiken och olika föreningar. Jag började i Finlands luciakör när jag studerade för första året och är fortfarande med i kören.

Hur bor du som studerande?

Jag har alltid bott i Helsingfors när jag inte bott utomlands. Jag och min sambo bor i stadens lägenhet så vi har en relativt billig hyra.

Vilken myt om universitetsstudier skulle du vilja bryta?

Att det skulle finnas branscher som är "onödiga", jag tycker att vi alla behövs på ett eller annat sätt.

Dina tips till hur man kan förbereda sig för att söka in eller för urvalsprov?

Om man deltar i urvalsprovet eller läser till studentskrivningar, så lönar det sig att göra en fysisk tidtabell! Jag t.o.m. gav mig själv guldstjärnor när jag hade haft en bra dag när jag läste till urvalsprovet.