Karriär

Kandidatexamen ger dig färdigheter att antingen fortsätta med magisterstudier eller arbeta som expert inom både den offentliga och den privata sektorn eller som företagare.

Kandidater med studieinriktningen lantbruks-, miljö- och naturresursekonomi kan arbeta inom den offentliga sektorn med beredning av miljö-, naturresurs- och lantbruksfrågor, eller med expertuppdrag och miljöledarskap vid företag. De kan arbeta som företagare. Man kan också arbeta vid medborgarorganisationer, internationella organisationer och konsultföretag i Finland och utomlands.

Kandidater med studieinriktningen livsmedelsekonomi och konsumtion kan arbeta i livsmedelsbranschen (t.ex. detaljhandeln, livsmedelsindustrin eller matserviceföretag) med expertuppdrag som stöder affärsverksamheten. De kan också arbeta vid branschorganisationer, forskningsorganisationer, konsultföretag och inom handel, industri och serviceaffärsverksamhet.

Karriärservicen

Studier är en del av din karriär. Vid Helsingfors universitet är karriärplanering en del av alla högskolexamina. Karriärservicen vid Helsingfors universitet, i samarbete med utbildningsprogram, stöder din tillväxt som expert som en del av dina studier och med separata tjänster.

Karriärservicen stöder dig från det första studieåret och framåt, ett år efter examen.

Karriärservicen

  • ger karriärvägledning och råd om jobbsökning;
  • organiserar info sessioner, utbildning och evenemang,
  • publicerar arbets- och praktikplatser, som är lämpliga för studenter,
  • distribuerar universitetets praktikstöd och
  • organiserar gruppmentorskapprogram.

Kolla karriärservicen, se Instruktioner för studerande, ”Arbete och karriär” och ”Praktik”.

Kompetens

Från båda studieinriktningarna är det möjligt att fortsätta till högre högskoleexamen och med högre examen och erfarenhet vidare till mer krävande expert-, forsknings- och ledningsuppdrag. De ger också färdigheter att grunda ett eget företag.

Fortsatta studiemöjligheter

Med kandidatexamen kan du fortsätta direkt med magisterstudier i åtminstone ett av följande magisterprogram:

Med kandidatexamen kan du också söka till andra nationella och internationella magisterprogram.

Eftersom programmet Miljöförändringar och global hållbarhet strävar efter att locka studenter från många olika discipliner kan det hända att man gör en gallring bland de studenter som fortsätter sina studier direkt från motsvarande kandidatprogram. Gallringen görs då på basis av den tidigare studieframgången.

Tvåspråkig examen (Tvex)

En tvåspråkig examen från Helsingfors universitet (Tvex) ger dig unika kompetenser och möjligheter att profilera dig på arbetsmarknaden. En avlagd Tvex är ett bevis på att du är expert inom ditt eget vetenskapsområde på både svenska och finska. Det finns en stor efterfrågan på språkkunniga experter i arbetslivet, och genom att studera på flera språk förbättrar du dina karriärmöjligheter både i Finland och utomlands. Tvex innebär att du studerar i både svensk- och finskspråkiga miljöer och har goda möjligheter att knyta kontakter över språkgränserna redan under studietiden. Det är frivilligt att avlägga Tvex, och du kan bekanta dig med möjligheten och anmäla dig efter att du har inlett dina studier.

Inom kandidatprogrammet i miljö- och livsmedelsekonomi erbjuder vi dig en möjlighet att utbilda dig till en språkkunnig expert genom att avlägga en tvåspråkig examen (Tvex) med svenska och finska som examensspråk.  Tvex innebär i praktiken att du avlägger minst 60 av 180 studiepoäng i kandidatexamen på svenska och minst 60 studiepoäng på finska så att undervisningsspråket är det samma som prestationsspråket. Tvex-studenter erbjuds ett intensifierat språkstöd för att främja språkutvecklingen under studierna. Om du avlägger Tvex får du ett omnämnande om detta i ditt examensbetyg. Dessutom får du ett intyg på den språkliga kompetensen på basis av ett språkprov (CEFR/C1). Att avlägga en Tvex förlänger inte studietiden.

Helsingfors universitets alumner

Alla som har avlagt en examen vid Helsingfors universitet, utbytesstuderanden samt anställda är universitetets alumner. Det finns mer än 200 000 av oss runt om i världen, och över 30 000 är en medlem i Helsingfors universitets alumngemenskap.

Läs mer om Helsingfors universitets alumner och alumngemenskap.

Hitta alumner vid Helsingfors universitet via Linkedin.

Läs mer om alumnföreningen vid Helsingfors universitet.